Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

dzien papieski 2021

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich Katechetów do uczestniczenia w projekcie "Dla Rodziny” realizowanym w ramach programu pn. „Program Wsparcia Edukacji”.

Forma: stacjonarna, liczba osób w grupie 14-15 osób
Miejsca Szkolenia: Opole
Czas trwania: 40 godzin dydaktycznych
Tematyka zajęć: Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym: wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, aktywne, wspierające słuchanie, motywowanie dziecka do współdziałania, modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka, uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Uczestnicy otrzymują: szkolenie z rekomendowanego programu profilaktycznego, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie
Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem: pdf icon
Link do zgłoszenia (decyduje kolejność zgłoszeń): https://docs.google.com/forms/d/1WZIX2Cygx9IhLrWlphXsOAis_gAwqglbpdYS1vBgxRo/viewform?edit_requested=true