Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zaproszenie gala 2022 nowe

Czekamy na Was. Jeszcze tylko miesiąc i lista na zapisy 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla Szkół Ponadpodstawowych zostanie zamknięta. Wszelkie informacje na www.okwb.pl

Zapraszamy! https://www.youtube.com/watch?v=RNPJpVzhVAo&t=4s

Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, która odbywa się w bieżącym roku szkolnym 2023/2024. Corocznie na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do lektury Pisma Świętego odpowiada ponad 8000 uczniów z prawie tysiąca szkół ponadpodstawowych. Tegoroczny zakres tematyczny obejmuje Księgę Sędziów oraz Dzieje Apostolskie. Lektura ta, pozwoli młodym ludziom odkrywać wartość wspólnoty, która swoją witalność i dynamizm czerpie z mocy Boga. Sędziowie jako wybawcy ludu Izraela są zapowiedzią Jezusa Chrystusa, który jako Zbawiciel ludzkości w mocy Ducha Świętego prowadzi wspólnotę Kościoła po ścieżkach prawdy, świętości i miłości.
Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: szkolnym online (13-14.03.2024 r.), diecezjalnym (18.04.2024 r.) oraz ogólnopolskim (10-11.06.2024 r.) w Niepokalanowie.
Zgłoszenia szkół ponadpodstawowych odbywają się poprzez stronę internetową: www.okwb.pl. Rejestracji placówek mogą dokonać katecheci, w terminie od 4 września 2023 r. do 23 lutego 2024 r.

Etap szkolny konkursu odbędzie się online na specjalnie dedykowanej platformie, gdzie młodzież rozwiązuje test. Za przeprowadzenie eliminacji na tym poziomie odpowiadają katecheci, którzy otrzymują drogą elektroniczną od organizatora wszelkie potrzebne materiały. Trzej uczniowie ze szkoły, które uzyskają największą ilość punktów z testu przechodzą do etapu diecezjalnego, za którego organizację odpowiada koordynator diecezjalny. Trzech najlepszych laureatów diecezjalnych będzie miało okazję zawalczyć o podium podczas finału konkursu w Niepokalanowie.
Zwycięzcy otrzymują możliwość podjęcia studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) na wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Nie zapominajmy jednak, iż największą wygraną jest spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili je swoim życiowym drogowskazem.
Do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej zachęca Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: „Ufam, że obcując z Pismem Świętym, uczestnicy będą odkrywać coś znacznie ważniejszego niż tylko wiadomości o Słowie Bożym, a mianowicie odkryją samo Boże Słowo,
które poprowadzi ich do jeszcze głębszego poznania, pokochania i naśladowania Boga oraz do poznania prawdy o sobie samych. Wtedy Słowo stanie się prawdziwie lampą, światłem na ścieżkach ich życia (Ps 119, 105).
Organizatorzy z „Civitas Christiana” podkreślają, że nie jest to zwykły konkurs, gdyż dotyczy Słowa Bożego, zaś poszczególne jego etapy są prawdziwymi świętami Biblii. Obok rywalizacji konkursowej młodzież zapraszana jest dodatkowo na warsztaty biblijne, nabożeństwa Słowa Bożego oraz spotkania z innymi, którzy swoim działaniem dają świadectwo tego, że Pismo Święte jest rzeczywistą księgą życia. Wielu uczestników przyznaje, że Konkurs stworzył im przestrzeń do lektury natchnionych treści, w której prawdziwie poznali Chrystusa i zaprosili Go do swojego życia.