Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

spotkanie oplatkowe sportowcow 2021

W piątek 10.03.2023 r. w auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu odbyło się spotkanie Katechetów uczących w szkołach ponadpodstawowych naszej diecezji. W spotkaniu uczestniczyli min.: Michał Siek - Opolski Kurator Oświaty, Robert Socha - rzecznik Kuratorium, ks. Biskup Rudolf Pierskała - przewodniczący Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
W tematykę spotkania wprowadził ks. Jerzy Kostorz - dyrektor Wydziału Katechetycznego, wskazując na aktualne wyzwania katechetyczne, natomiast Ks. Biskup Rudolf Pierskała przypomniał o powołaniu i misji katechetycznej.
„Dziękuję za Waszą pracę - powiedział pan Michał Siek - nie tylko za pracę, ale również za Waszą postawę”. Pan Kurator podkreślił jak ważna jest wychowawcza rola szkoły, bo młodzieży brakuje autorytetów i dobrych wzorców.

Następnie głos zabrali Katecheci dzieląc się swoimi trudnościami, ale również radościami. Na zakończenie spotkania głos zabrał ks. Łukasz Knieć - Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zapraszając na spotkania diecezjalne.