Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

spotkanie oplatkowe sportowcow 2021

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 9 marca 2023 r., zmarł ks. Adrian Jańczyk, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Wszystkich Świętych w Brożcu, nasz diecezjalny wizytator nauki religii.

Polecajmy śp. ks. Adriana Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Adrian, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Śp. ks. Adrian Jańczyk urodził się 14 II 1975 r. w Oleśnie w rodzinie Bronisława i Anny zd. Sykosz jako najstarszy z czworga rodzeństwa. Pochodzi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym Radawiu i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Dobrodzieniu, gdzie w 1995 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 VI 2001 r. w katedrze opolskiej z rąk arcybiskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach został wikariuszem w parafii Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach (2001–2005), a następnie w parafii św. Karola Boromeusza w Opolu (2005–2008) oraz św. Jana Chrzciciela i św. Mikołaja w Nysie (2008–2011). W 2011 r. został mianowany proboszczem parafii św. Marcina Biskupa w Starym Lesie i pełnił ten urząd do roku 2018. W latach 2014–2018 był ponadto wicedziekanem dekanatu Głuchołazy. Od 2012 r. sprawował funkcje diecezjalnego wizytatora nauki religii. W 2018 r. objął parafię Wszystkich Świętych w Brożcu. Zmarł po ciężkiej chorobie 9 III 2023 r.


Uroczystości żałobne:

poniedziałek 13 III 2023 r., godz. 16.00 – Msza św. żałobna w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu;
wtorek 14 III 2023 r., godz. 16.00 – Eksportacja w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brożcu;
środa 15 III 2023 r., godz. 11.00 – Pogrzeb w kościele pw. Wszystkich Świętych w Brożcu.