Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

spotkanie oplatkowe sportowcow 2021

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach ogólnopolskiego projektu „Lekcja:Enter".
Dla każdego chętnego nauczyciela/chętnej nauczycielki przedmiotów ogólnokształcących (z wyjątkiem informatyki), ze szkoły podstawowej lub średniej.
Bezpłatne szkolenie :„Lekcja: Enter.zip!” to 18 godzin dydaktycznych w formie on–line w czasie rzeczywistym, ale możliwe jest również zorganizowanie szkolenia stacjonarnego.
Szkolenie uczy korzystania:
- z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych;
- z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących narzędzia TIK.
Po szkoleniu lekcje staną się ciekawsze dla Państwa i uczniów.
Do ukończenia szkolenia wymagana jest obecność (min. 60%), w odróżnieniu do poprzednich edycji nie trzeba już pisać scenariuszy i prowadzić lekcji obserwowanych.
Na szkolenie „Lekcja:Enter.zip!” zgłaszają się Państwo indywidualnie wypełniając poniższy formularz.

https://lekcjaenter.potest.pl/lekcja-enter-nowa-edycja/