Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

spotkanie oplatkowe sportowcow 2021

Serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom za udział, zaangażowanie oraz za tworzenie tegorocznej "Szlachetnej Paczka dla Dziecka Więźnia".
Udało się nie tylko zrealizować wszystkie potrzeby Rodziny i Dziecka, ale także ofiarować im piękne prezenty.
Dzięki Wam, w ich domach zagościła radość w te Święta i przekonanie, że nikt nie jest sam.
Przygotowane „Paczki Więzi” dla dzieci to nie tylko pomoc materialna, ale nade wszystko rzeczywista historia konkretnego człowieka.
Ufamy, że zaangażowanie w to dzieło jest również dla wszystkich lekcją wrazliwości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka.
Raz jeszcze dziękujemy za okazane serce.

ks. Jerzy Kostorz
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu