Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

dzien katechety 2021 09 16

Drodzy Katecheci Diecezji Opolskiej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej organizuje IX Marsz dla życia i dla rodziny, który odbędzie się 9 października 2022 roku w Opolu.
Przedsięwzięcie wpisuje się w ogólnopolską inicjatywę odbywającą się w wielu miastach Polski.
Celem przedsięwzięcia jest promowanie wartości życia, rodziny oraz wierności w małżeństwie, dlatego tegoroczne hasło w kampanii ogólnopolskiej brzmi: „I ślubuję Ci”.
Marsz planujemy rozpocząć o godzinie 15.00 na pl. św. Sebastiana w Opolu, a następnie przejdziemy ul. Łangowskiego do ul. Sienkiewicza i przez pl. Kopernika do ul. Ozimskiej, zakończymy zaś na pl. Wolności piknikiem rodzinnym. Dla chętnych o godz. 14.00 obędzie się Msza Św. w kościele św. Sebastiana w Opolu.
Serdecznie zapraszamy Was wraz z uczniami do udziału w tym ważnym przedsięwzięciu, podkreślającym znaczenie Rodziny, od jakości której zależy nasza pomyślność i przyszłość. Bardzo prosimy również o przeprowadzenie w szkołach wraz z dziećmi kampanii informacyjno-promocyjnej, może przygotowanie ciekawych plakatów lub rekwizytów na Marsz oraz zaproszenie uczniów wraz z rodzicami do udziału w Marszu.
Bardzo zależy nam na rozpowszechnieniu tego wydarzenia w naszej diecezji i szerokim uczestnictwie, aby cel został osiągnięty w jak najliczniejszym gronie osób, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje i materiały www.marsz.org

Łączę wyrazy szacunku
Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Mirosław Jaworowski