Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

dzien katechety 2021 09 16

W imieniu Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai serdecznie zapraszamy wszystkich Nauczycieli oraz Pracowników oświaty, Katechetów świeckich, Siostry zakonne oraz Księży katechizujących, do uczestnictwa w Dniu Katechety i Nauczyciela, który odbędzie się w piątek 16 września 2022 roku w kościele seminaryjnym w Opolu.

Spotkanie rozpoczniemy Eucharystią o godz. 17.00, następnie czas spotkania z bliźnim, a na zakończenie komunikaty Wydziału Katechetycznego.

Zapraszamy również wszystkich Nauczycieli, Katechetów, pracowników oświaty na wspólne rozpoczęcie roku szkolnego, będzie to zarazem inauguracja roku szkolno-katechetycznego połączona z konferencją przedmiotowo-metodyczną. Na zakończenie spotkania będą wystawiane zaświadczenia.
Niech to będzie czas ucieszenia się wspólnotą, czas wspólnej modlitwy oraz pięknych spotkań.