Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

„My, Jana Pawła uczniowie, słowa ojca w czyn chcemy przemieniać, pomagać ludziom i wciąż pamiętać”


I. Zespół Szkolno-Przedszkolny. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabinie

1. Dyrektor: mgr Violetta Szczepkowska
2. Adres szkoły:
•  Ulica: Nyska nr 90
•  Kod - poczta: 49-100 Niemodlin
•  Numer telefonu: 77/ 460 9194
•  E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•  Data nadania imienia szkole: 6 czerwca 1998
•  Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
Szkoła istnieje od września 1945 r. Początkowo mieściła się w niewielkim budynku, a od 1 września 1959 r. została przeniesiona do nowo wybudowanego obiektu, w którym znajdowało się 6 klas lekcyjnych. W latach 70. Mieszkanie znajdujące się w szkole zostało zaadaptowane na potrzeby stołówki i świetlicy szkolnej. 6 czerwca 1998 r. szkoła otrzymała sztandar i imię Jana Pawła II. 31 maja 2003 r. zostało odsłonięte popiersie Jana Pawła II, a rok później – 15 maja – otwarto Izbę Patrona. 8 maja 2007 r. odsłonięto obelisk „ W hołdzie uczestnikom walk o niepodległość Polski”. Szkoła jako jedna z pierwszych w Polsce (już w 1998 r.) przystąpiła do stowarzyszenia Rodzina Szkół im. Jana Pawła II. Dnia 25 maja 2005 r. w hołdzie patronowi szkoły został posadzony dąb papieski na specjalnie urządzonym skwerze. 1 września 2008 r. połączono Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II i Publiczne Przedszkole w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grabinie.

Corocznie w placówce odbywają się uroczystości związane z patronem:
•    Dzień Patrona – październik
•    Rocznica śmierci Jana Pawła II – kwiecień
•    Tydzień Papieski – maj
•    Festiwal piosenki religijnej – maj
•    Gminny turniej sportowy „Zwyciężaj Siebie” – czerwiec
 

II. Gminny Zespół Szkół w Tułowicach. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

1. Dyrektor: p.o. mgr Bogusława Proskórnicka
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Świerczewskiego 21-21A
•    Kod - poczta: 49-130 Tułowice
•    Numer telefonu: 77/ 460 0133
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 1999
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Tułowicach wchodzi w skład Gminnego Zespołu Szkół, znajduje się w gminie Tułowice. Tradycje szkoły sięgają jeszcze czasów przedwojennych. Wówczas to szkoła mieściła się w kilku niewielkich budynkach na terenie ówczesnej gminy. Zmieniająca się rzeczywistość spowodowała, iż społeczność Tułowic zadecydowała o budowie szkoły z „prawdziwego zdarzenia”, by zajęcia lekcyjne odbywały się w jednym budynku. Tak doszło do wybudowania w czynie społecznym przez mieszkańców Tułowic obecnego budynku szkolnego, tzw. tysiąclatki. Został on oddany do użytku w 1963 r. W latach 80., ze względu na znaczny wyż demograficzny (ponad 1000 uczniów), w ramach Narodowego czynu Pomocy Szkole zostało dobudowane nowe skrzydło – 10 sal lekcyjnych. Historycznym wydarzeniem w życiu szkoły i środowiska była uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II w dniu 16 października 1999 roku w 21. rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego.
Szkoła wypracowała swoją obrzędowość i tradycje, w tym dotyczące jej Patrona – Ja-na Pawła II, które niejako wplecione są w jej codzienność.
Społeczność uczniowska szkoły (podstawówka i gimnazjum) liczy 427 uczniów zapisanych w 21 oddziałach. Funkcje kierownicze sprawuje dyrektor i jego zastępcy. Szkoła zatrudnia 41 nauczycieli, w tym pedagoga szkolnego, bibliotekarza oraz 17 pracowników administracji i obsługi. Szkoła jest nowoczesna, po modernizacji posiada bardzo bobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, w tym nowoczesną salę gimnastyczną, salę do gimnastyki, zespół boisk sportowych „Orlik”, laboratorium językowe, pracownie komputerowe. W szkole mieści się również biblioteka z czytelnią. Świetlica, gabinet pielęgniarki, nowoczesna jadalnia z zapleczem kuchennym. Szkoła ma estetyczny i ciekawy wystrój, co nie jest bez znaczenia dla przebywających w niej uczniów, nauczycieli, pracowników, jak i osób z zewnątrz. Na korytarzach znajdują się wystawy tematyczne odzwierciedlające życie szkoły oraz miejsce poświęcone naszemu Patronowi – Janowi Pawłowi II oraz Patronowi gimnazjum – Prymasowi Tysiąclecia. W szkole prowadzona jest współpraca międzynarodowa, co roku od-bywają się wymiany międzynarodowe uczniów miedzy gminą Wendeburg w Niemczech i gminą Bela pod Pradziadem w Czechach.

III.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

1. Dyrektor: mgr Alicja Szuba
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Wiejska nr 5a
•    Kod - poczta: 48-120 Baborów
•    Numer telefonu: 77/ 403 6950
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: PG - 30 marca 2000; PSP - 11 kwietnia 2007,
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
 
IV.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach

1. Dyrektor: mgr Bogdan Kulik
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica:  Pietrowice nr 9
•    Kod - poczta: 48-200 Głubczyce
•    Numer telefonu: 77/ 485 7612
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 23 sierpnia 2000
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
W wyniku reorganizacji systemu oświaty w 1973 roku została utworzona Zbiorcza Szkoła Podstawowa, w skład, której weszły byłe szkoły podstawowe w Braciszowie z filią w Ciermięcicach, Krasnem Polu z filią w Chomiąży i Opawicy.
Budynek został wybudowany w 1951 roku na potrzeby wiejskie, zamieniony później na szkołę. Pierwszym dyrektorem w latach 1973-1980 był Adam Karaczan, po nim funkcję objęła do roku 1992 Stanisława Siwek. W dniu 1 września 1992 roku w wyniku konkursu dyrektorem został Ireneusz Węgrzyn i pełnił funkcję do 2007 roku.
W 1995 roku rozpoczęto procedurę nadania szkole imienia Jana Pawła II. 20 września 2000 roku odbyło się uroczyste nadania imienia szkole, któremu przewodniczył biskup Alfons Nossol. W tym dniu oddano również do użytku szkoły halę sportową.
W dniu 1 grudnia 2004 roku powstało Szkolne Schronisko Młodzieżowe i utworzono Zespół Szkół, o od 1 września 2005 roku funkcjonują dwa oddziały przedszkolne.
Szkoła obecnie organizuje:
•    w maju Wojewódzki Przegląd Poezji i Pieśni Jana Pawła II „Syćka se Wom zycom”,
•    w rocznicę śmierci Jana Pawła II organizuje Marsz Pamięci
•    Wojewódzki Rowerowy Zlot Młodzieży,
•    Mistrzostwa Województwa w Teakwondo.

V.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach

1. Dyrektor: mgr Małgorzata Nogalska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Góry Świętej Anny nr 21A
•    Kod - poczta: 47-330 Zdzieszowice
•    Numer telefonu: 77/ 484 4997
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 21 października 2000
•    Data święta patrona szkoły: 21 października
4. Historia szkoły:
Przez 35 lat istnienia Zespół Szkół w Zdzieszowicach przechodził wiele zmian reorganizacyjnych. Początkowo była to szkoła przyzakładowa na terenie Zakładów Koksowniczych. W 1978 r. jej uczniowie rozpoczęli naukę w nowym budynku przy ulicy Góry Świętej Anny nr 21A. Z nowocześnie wyposażonej placówki korzystało wówczas 400 uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, średniego i policealnego studium zawodowego oraz wieczorowego technikum zawodowego. W roku 1991 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Zawodowych. Uczniowie kształcili się w technikum i w klasach zawodowych o specjalnościach: mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, monter mechanicznych urządzeń energetycznych, elektromechanik, ślusarz, sprzedawca, krawiec oraz w oddziałach wielozawodowych. W 1996 r., po wprowadzeniu do oddziałów liceum ogólnokształcącego, szkoła ponownie przekształciła się w Zespół Szkół.
W dniu 28 czerwca 2000 roku Rada Powiatu Krapkowickiego podjęła uchwałę o nadaniu Zespołowi Szkół w Zdzieszowicach imienia Jana Pawła II. Wyposażenie czterech pracowni komputerowych oraz pracowni multimedialnych pozwoliło w latach 2000-2008 na uruchomienie nowych kierunków kształcenia: liceum profilowanego o profilu zarządzanie informacją oraz technikum w zawodzie technik informatyk i technik technologii chemicznej. W kolejnych latach powstały dodatkowe kierunki: technik spedytor, technik cyfrowych procesów graficznych, technik mechanik, technik ochrony środowiska, technik technologii chemicznej, technik informatyk o specjalności informatyka śledcza oraz technik analityk z elementami kryminalistyki.
Ważne miejsce w działalności szkoły zajmuje współpraca międzynarodowa, m.in. ze szkołami z Czech i Słowacji. Dzięki temu uczniowie uczestniczą w konkursach, turniejach, konferencjach i zawodach nie tylko w kraju, ale i za granicą. Współpraca obejmuje takie dziedziny jak sport, technika, ekologia, nauka i kultura. W roku szkolnym 2013/14 rozwinęła się współpraca także na inne kraje europejskie. W ramach projektu Comenius trwa wymiana ze szkołami z Włoch, Francji, Grecji i Rumunii.
Uczniowie Zespołu Szkól im. Jana Pawła II mają zapewnione warunki do wszechstronnego rozwoju, wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, nowoczesną bazę dydaktyczną i sportową, fachową opiekę pedagogiczno-psychologiczną. Czas wolny mogą spędzać na zajęciach w kołach zainteresowań, aktywnie uczestniczyć w realizowaniu projektów unijnych oraz brać udział w uroczystościach i wycieczkach szkolnych.
 
VI.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach

1. Dyrektor: mgr Joanna Jeż
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Średnia nr 48
•    Kod - poczta: 47-300 Krapkowice
•    Numer telefonu: 77/ 466 1733
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 17 października 2002
•    Data święta patrona szkoły: 17 października
4. Historia szkoły:
Miejscowość Żywocice położona jest w widłach rzek Odry i Osobłogi, na południowy-zachód od miasta Krapkowice. Choć początki wioski datowane są na wiek XII, pierwsze informacje o szkolnictwie w Żywocicach pochodzą dopiero z XIX wieku. Wtedy to kupiony na licytacji dom chłopski przy ul. Kozielskiej przeznaczono na szkołę, a dzieci nie musiały już chodzić do szkoły w Krapkowicach. W 1853 roku wy-budowano w Żywocicach pierwszą szkołę, której budynek zachował się do dzisiaj. Na początku XX wieku do szkoły chodziły również dzieci ze wsi Pietna. Wobec coraz większej liczby uczniów w roku 1914 budynek szkolny przebudowano. Do zakończenia II wojny światowej szkoła w Żywocicach była szkołą niemiecką. Po wojnie na jej miejsce powołano polką Szkołę Powszechną, do której w 1962 roku uczęszczały tak-że dzieci z Ligoty Krapkowickiej. W 1968 rozpoczęto w Żywocicach budowę nowego budynku szkolnego. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 28 września 1969 roku. Uchwałą Rady Pedagogicznej i Kuratorium Okręgu Szkolnego w Opolu zatwierdzono nadanie szkole imienia wietnamskiego bohatera – Ho-Chi-Mincha. W roku 1979 w Szkole Podstawowej im. Ho-Chi-Mincha w Żywocicach rozpoczęły naukę dzieci z ko-lejnej miejscowości – wsi Żużela.
W roku 1990 szkoła przestała nosić imię patrona, pozostając Szkołą Podstawową w Żywocicach. Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku placówka przyjęła na-zwę Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach. W tym samym roku szkoła rozpoczęła starania o nadanie jej imienia nowego patrona – papieża Polaka – Jana Pawła II. Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2002 roku szkole na-dano imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 17 października 2002 roku. Od tego dnia pełna nazwa naszej placówki to Publiczna Szkoła Pod-stawowa im. Jana Pawła II w Żywocicach.

VII.

Zespół Szkół w Prudniku - Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Prudniku

1. Dyrektor: mgr Krystyna Wróblewska


2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Dąbrowskiego 2
•    Kod - poczta: 48-200 Prudnik
•    Numer telefonu: 77 406 7110; faks 77/ 406 8925
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 27 kwietnia 2002
•    Data święta patrona szkoły: 18 maja
4. Historia szkoły:
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Prudniku powstało 1 września 1999 roku. Dnia 1 września 2009 roku przekształcono szkołę na Zespół Szkół.

VIII.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kietrzu

1. Dyrektor: mgr Jadwiga Tarnowska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Głowackiego 37
•    Kod - poczta: 48-130 Kietrz
•    Numer telefonu: 77/485 44 84
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 2003
•    Data święta patrona szkoły: 18 kwietnia
Historia szkoły:
20 sierpnia 1979 roku po raz pierwszy rozpoczął się rok szkolny w Zbiorczej Szkole Gminnej w Kietrzu. 26 maja 1980 roku szkoła otrzymała im. Franciszka Zburzyckiego, a w 1985 roku w skutek reorganizacji zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową nr 2 w Kietrzu. 20 lat później nastąpiło połączenie dwóch kietrzańskich szkół podstawowych i szkoła została nazwana Publiczną Szkołą Podstawową w Kietrzu. 16 października 2003 roku ziściły się marzenia o patronie który będzie autorytetem dla uczniów i nauczycieli. Szkole nadano imię Jana Pawła II, a 18 maja 2007 roku w szkole nastąpiło uroczyste poświęcenie i nadanie sztandaru.


IX.

Publiczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie

1. Dyrektor: mgr Marek Szproch
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Szkolna 2
•    Kod – poczta: 47-161 Szymiszów
•    Numer telefonu: 77/ 461 7714
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 25 października 2003
•    Data święta patrona szkoły: 25 października (piątek najbliższy 25 X)
4. Historia szkoły:
- do 1999 r. – PSP Nr 2 Szymiszów
- od 1 IX 1999 r. – Publiczne Gimnazjum w Szymiszowie
- od 25 X 2003 r. – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szymiszowie
-    organizacja Festiwalu Piosenki Wartościowej „Szukałem Was” – maj (niedziela najbliższa daty urodzin Karola Wojtyły)
 
X.

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Boguszycach

1. Dyrektor: mgr Alina Wasilewska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Opolska nr 17
•    Kod – poczta: 46-060 Prószków
•    Numer telefonu: 77 464 8578
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Strona internetowa: www.zspboguszyce.szkola.pl
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 2005 - nadanie imienia szkole, 19 marca 2008 - nadanie imienia zespołowi
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
19 kwietnia 2005 r. Rada Pedagogiczna, po konsultacjach z uczniami i rodzicami PSP w Boguszycach, podjęła uchwałę w sprawie nadania szkole imienia Jana Pawła II. 28 kwietnia 2005 r. uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie nadano naszej szkole imię Jana Pawła II. 16 października 2005 r. nastąpiła uroczystość nadania szkole imienia połączona z poświęceniem przez ks. J. Mikołajca tablicy pamiątkowej. Uchwałą Rady Gminy 1 września 2007 r. powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach (w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i przedszkole). 19 marca 2008 r. uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Zespołowi nadano imię Jana Pawła II. Z inicjatywy Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej podjęto starania o ufundowanie Zespołowi sztandaru. Jako dzień poświęcenia i przekazania ustalono 16 października 2008 r. – święto Patrona naszej szkoły.

XI.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu

1. Dyrektor: mgr Aneta Dzikowicz
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Piastowska 17
•    Kod – poczta: 46-380 Dobrodzień
•    Numer telefonu: 34/ 357 5536
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 2005
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
 
XII.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Paczkowie

1. Dyrektor: mgr Mariusz Kwiecień
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: 1-go Maja 2
•    Kod - poczta: 48-370 Paczków
•    Numer telefonu: 77/ 431 6733
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 14 października 2005
•    Data święta patrona szkoły:
4. Historia szkoły:
 
XIII.

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Kluczborku

1. Dyrektor: mgr Elżbieta Siemońska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Wolności 18
•    Kod – poczta: 46-203 Kluczbork
•    Numer telefonu: 77/418 1304
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 14 października 2005
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:

Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku powstało w roku 1999, jednak budynek, w którym mieści się szkoła, ma już ponad sto lat. Pierwsi uczniowie w 1905 roku tworzyli 10 klas szkoły ewangelickiej i 6 klas – katolickiej. Po drugiej wojnie światowej, w latach 1946-1999, przy ul. Wolności funkcjonowała Państwowa Szkoła Podstawowa nr 3.
Uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 3 imienia Jana Pawła II odbyła się 14 października 2005 roku. Temu wielkiemu wydarzeniu towarzyszyło otwarcie multimedialnej wystawy, której celem było przedstawienie sylwetki Ojca Świętego oraz jego bogatej i niezwykłej osobowości. Wystawę prezentowano 49-krotnie w ciągu 7 dni. Odwiedzili ją nie tylko uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły, ale także grupa uczniów z Gimnazjum w Wołczynie, które również przyjęło imię Jana Pawła II. Spotkanie to zainaugurowało istniejącą do dnia dzisiejszego współpracę między obiema placówkami.
16 października 2009 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie i nadanie szkole sztandaru. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Opolski Kurator Oświaty p. Halina Bilik, Burmistrz Kluczborka p. Jarosław Kielar, Zastępca Burmistrza p. Andrzej Nowak oraz władze samorządowe z zastępcą przewodniczącego Rady Miejskiej p. Krzysztofem Gwozdeckim na czele. Ceremonię uświetnił występ kapeli zagórzańskiej „Sami Swoi” z Kasinki Małej.
Obecnie w Gimnazjum uczy się 120 uczniów z Kluczborka oraz okolicznych miejscowości: Ligoty Górnej, Ligoty Zameckiej, Kuniowa, Krzywizny i Bogacicy.
 
XIV.

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Polskiej Cerekwi

1. Dyrektor: mgr Dariusz Freitag
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Konarskiego nr 4
•    Kod – poczta: 47-260 Polska Cerekiew
•    Numer telefonu: 77 4802660
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 15 października 2005
•    Data święta patrona szkoły: 15 października 2010
4. Historia szkoły:
Publiczne Gimnazjum powstało 1 września 1999 r., a nadanie imienia szkole od-było się dnia 15 października 2005 r. Do Publicznego Gimnazjum w Polskiej Cerkwi uczęszcza 108 uczniów w 6 oddziałach klasowych.
 
XV.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczedrzyku

1. Dyrektor: mgr Anetta Gajda-Janowska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: ks. Maksymiliana Brolla nr 1
•    Kod – poczta: 46-042 Szczedrzyk
•    Numer telefonu: 77/ 465 5151
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 18 maja 2006
•    Data święta patrona szkoły: 18 maja
4. Historia szkoły:
Historia obecnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szczedrzyku sięga XVII wieku. W 1857 roku w Szczedrzyku istniała już szkoła 2-klasowa, która wkrótce rozrosła się do 7-klasowej. Po wojnie do klasy pierwszej uczęszczało 60 uczniów.
W 1968 roku rozpoczęto budowę obecnego budynku szkolnego. Ostatecznie szkoła została zbudowana w 1970 roku jako jedna z tzw. tysiąclatek. Początkowo szkoła nosiła imię „XXV- lecia PRL”. Wówczas szkołę tworzyło 292 uczniów oraz 12 nauczycieli.
Po ponad 30 latach placówka doczekała się gruntownego remontu. W 1999 roku szkoła zrezygnowała z imienia „XXV-lecia PRL”. Aby jednak szkoła nie była bezimienna w październiku 2005 roku podjęto uchwałę, aby nadać jej imię Jana Pawła II.
W dniu 18 maja 2006 roku, w rocznicę urodzin Papieża Polaka, placówka świętowała nadanie imienia Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w kościele św. Mikołaja w Szczedrzyku. Burmistrz Ozimka, Jan Labus – w imieniu fundatora, Rady Rodziców – przekazał pani dyrektor Jadwidze Wiesbach sztandar szkoły. Od tego dnia, co roku, uroczyście obchodzony jest dzień Patrona Szkoły. W holu szkoły umieszczona została pamiątkowa tablica z wizerunkiem Papieża.
W szkole działa stołówka z nowoczesną kuchnią, świetlica szkolna, świetlica środowiskowa, izba regionalna, galeria plastyczna, od niedawna również oddział przedszkolny. Obecnie do szkoły uczęszcza 132 wychowanków, pracuje 13 nauczycieli oraz 11 pracowników obsługi.

XVI.

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu

1. Dyrektor: mgr Maria Zawadzka
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Niemodlińska 40
•    Kod – poczta: 45-761 Opole
•    Numer telefonu: 77/ 474 5454
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 27 kwietnia 2006
•    Data święta patrona szkoły: 2 kwietnia; 18 maja; 16 października
4. Historia szkoły:
W dniu 1 września 1973 roku przyzakładowa szkoła Opolskiego Kombinatu Budowlanego rozpoczęła swoją działalność, a jej pierwszym dyrektorem został Stanisław Połoszczański. Dzięki pobieranym naukom kształcili się tu w różnych zawodach młodzi robotnicy, by później swoje wiadomości i doświadczenie wykorzystywać w ciężkiej pracy tworząc obraz dzisiejszego Opola. Przez wiele lat pracownicy szkoły zdobywali doświadczenie oraz poszerzali wiedzę, aby dzięki temu tworzyć jej specyficzny klimat, sprzyjający osiąganiu wyznaczonych celów. Chociaż charakter kształcenia w określonych zawodach pozostawał niezmienny to jednak oferta kierowana do młodych ludzi wciąż ulegała poszerzeniu. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyło się, funkcjonujące od 1991 r., liceum zawodowe o profilu renowator zawodowy architektury. Dramatycznym wydarzeniem w historii szkoły była powódź w lipcu 1997 roku. Jej skutki i ogromne zniszczenia z wielkim trudem usuwali pracownicy szkoły, uczniowie, oraz rodzice, jak również władze lokalne i sponsorzy. Dzięki ich staraniom szkoła nie tylko nie utraciła swojego dawnego oblicza, ale mogła unowocześnić budynek, wyposażyć pracownie, bibliotekę, a także zadbać o nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Niezwykle ważnym rokiem, już w najnowszej historii szkoły, był rok 2005, kiedy to obchodzona była 25 rocznica pontyfikatu Papieża Jana Pawła II. W tym czasie zrealizowany został pomysł nauczycieli przesłania do Watykanu, na ręce Papieża, życzeń z tej okazji. Był to duży projekt plastyczny, pod którym podpisali się nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale również rodzice oraz pracownicy szkoły. Z Watykanu nadeszły podziękowania. Od 1 września 2005 r. zaczęły się więc poważniejsze przygotowania do wyboru Patrona Szkoły. Pod okiem i kierunkiem nauczycieli i wychowawców rozpoczęły się prezentacje kolejnych postaci, które były brane pod uwagę jako ewentualny Patron Szkoły. Po przeprowadzeniu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety okazało się, że zdecydowaną większością głosów wybrano Papieża Jana Pawła II. Przesłano więc wniosek do Prezydenta Miasta Opola oraz Przewodniczącego Rady Miasta z prośbą o nadanie szkole imienia Papieża Jana Pawła II. Rada Miasta przychyliła się do prośby i 26 kwietnia 2006 r. w szkole odbyła się uroczystość nadania imienia oraz wręczenia pierwszego w historii szkoły sztandaru. Po długim czasie przygotowań, projektów i dyskusji udało się zrealizować najśmielsze marzenie – szkoła przyjęła zaszczytne imię Papieża Jana Pawła II.

 
XVII.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3

1. Dyrektor: Dorota Robak - Detko
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: im. Jana Pawła II
•    Kod / poczta 47-113 Kolonowskie 3
•    Numer telefonu: 77 461 11 58
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Strona internetowa: www.sp_narok.wodip.opole.pl
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 29 czerwca 2007
•    Data święta patrona szkoły: 22 października
4. Historia szkoły:
Dnia 2 września 1957 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek w murach nowej szkoły Szkoły Podstawowej w Fosowskiem. Następnie w 1969 roku przebudowano budynek gospodarczy na salę lekcyjną /pracownia zajęć praktyczno-technicznych/. W 1994 roku zmieniono nazwę szkoły na Szkołę Podstawową nr 2 w Kolonowskiem. Natomiast w roku 2001 połączono szkoły w Staniszczach Wielkich i Kolonowskiem, powstała nowa placówka w budynku szkoły w Fosowskiem pod nazwą Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3.
Kolejne prace w 2003 roku to odremontowanie szkoły i dostosowanie do potrzeb oddziału przedszkolnego. Wprowadzono też do szkoły oddział przedszkolny. W roku 2005 zmieniono nazwę ulicy przy której mieści się szkoła z 15 - Lecia PRL na ul. Jana Pawła II. Dnia 29 czerwca 2007 roku nadano szkole imię Jana Pawła II.

XVIII.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Naroku

1. Dyrektor: mgr Przemysław Gajos
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Szkolna 19
•    Kod – poczta: 49-120 Dąbrowa
•    Numer telefonu: 77/ 464 2002
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
•    Strona internetowa: www.sp_narok.wodip.opole.pl
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 2008
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
Szkoła publiczna w Naroku istnieje od roku szkolnego 1909/1910. Została ufundowana przez ewangelickich właścicieli majątku Narok – rodzinę von Wichelhaus – dla uczniów rodzin katolickich. Obecna szkoła działa w budynku dawnej szkoły dla katolików, który przebudowano w latach 70. XX wieku. Ponadto w Naroku działała w początku XX w. szkoła ewangelicka. Po II wojnie światowej szkoła rozpoczęła swoją działalność 20 maja 1946 r. Od 10 lat w szkole cyklicznie odbywa się Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek (w pierwszych dniach stycznia). Prowadzimy działalność charytatywną wspierając potrzebujących poprzez akcje szkolnego koła Caritas. „Adopcja na odległość” (wsparcie finansowe 15-letniej dziewczynki z Togo). Szkoła realizuje również projekt e-Twinning we współpracy z Zakladna Škola s Materskou Školu Oravskė Vesėle na Słowacji. Dzięki tej współpracy gminy Dąbrowa i Oravskė Wesele podpisały 4 czerwca 2010 r. umowy o współpracy partnerskiej. W dniach 5-6 czerwca 2010 r. odbyła się uroczystość obchodów 100-lecia istnienia publicznej szkoły w Naroku.

XIX.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Roszowickim Lesie

1. Dyrektor: mgr Maria Michalczyk
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Szkolna 12
•    Kod - poczta: 47-253 Roszowicki Las
•    Numer telefonu: 77/487 1160
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 16 października 2009
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:

Szkoła powstała w 1833 r., na przestrzeni lat była wielokrotnie przebudowywana. W lipcu 1997 roku podczas powodzi tysiąclecia została zalana przez wody rzeki Odry. Dzięki zaangażowaniu belgijskiej Caritas oraz władz gminy Cisek budynek został wyremontowany. Od września 1999 r. funkcjonuje jako sześcioletnia szkoła podstawowa. Dalsze prace remontowe oraz powstanie na terenie szkoły kompleksu boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012” i placu zabaw wraz z ogródkiem botanicznym  spowodowało, że szkoła wraz z otoczeniem tworzy piękny, nowoczesny kompleks oświatowy. Od 2009 r. szkoła nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia szkole zapisała się złotymi zgłoskami w jej historii – odbyła się 16 października z udziałem Kardynała Henryka Gulbinowicza i Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty. W maju 2010 r. posadzono przy szkole Dąb Pamięci Jana Pawła II.
W szkole działa od roku 1989, pod kierunkiem mgr M. J. Michalczyk, szkolny zespół wokalno-instrumentalny „Biedronki”, który jest jednym z czołowych dziecięcych zespołów Opolszczyzny. Zespół pełni ważną  rolę kulturotwórczą w środowisku lokalnym.
Oprócz realizacji zadań statutowych szkoła podejmuje również wiele działań o charakterze wychowawczym organizując cyklicznie imprezy i uroczystości środowiskowe o zasięgu powiatowym, np. Dni Patrona Szkoły, Festyny Szkolne pod hasłem: „Czy pamiętasz, że warunkiem szczęścia jest rodzina”, ,,Boże Narodzenie w poezji i muzyce”, Marsz Pamięci Jana Pawła II, Dzień Europejski.
Niezwykle cenna jest wieloletnia działalność charytatywna na rzecz dzieci chorych na białaczkę, organizacja imprez i akcji: „Dar Serca”, w ramach której pozyskuje się potencjalnych dawców szpiku, „Kiermasz Świąteczny” na rzecz dzieci z oddziału Onkologii i Hematologii Kliniki w Zabrzu. Za tę działalność szkoła otrzymała w marcu 2014 roku w Warszawie Wyróżnienie w III edycji Nagrody Jana Rodowicza „Anody”.

 
XX.

Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu

1. Dyrektor: mgr Dariusz Malinowski
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Opawska 81
•    Kod – poczta: 47-400 Racibórz
•    Numer telefonu: 32/419 0343
•    Adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 18 maja 2009
•    Data święta patrona szkoły: 16 października
4. Historia szkoły:
Budynek szkoły powstał w XIX wieku – 110 lat temu i od tego czasu mieściły się w nim placówki oświatowe. W czasach burzliwej historii szkoły, które się w nim mieściły miały patronów. Pierwszym w XX- leciu międzywojennym był Hoffmann von Fadlersleben – nauczyciel akademicki, germanista, poeta. Szkoła pod jego patronatem istniała do 1942 roku. Od 1942 do zakończenia wojny w budynku funkcjonował szpital wojskowy. Po II wojnie światowej Racibórz powrócił do Polski i od tego momentu mieściły się tu polskie szkoły: od 1945 roku Państwowe Liceum Pedagogiczne, od 1969 roku mieściło się Studium Wojskowe, w latach 1956 – 2006 Szkoła Pod-stawowa nr 11 im. Komisji Edukacji Narodowej. Od 1999 – Gimnazjum nr 5, powiększone w roku 2006 o nauczycieli i uczniów zlikwidowanego gimnazjum nr 4. W maju 2009 gimnazjum przyjęło imię Jana Pawła II. Gimnazjum prowadzi szeroką współpracę ze szkołami Czech i Niemiec.

XXI.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Biadaczu

1. Dyrektor: mgr Elżbieta Syrytczyk
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Biadacz - Szeroka 10
•    Kod – poczta: 46-022 Luboszyce
•    Numer telefonu: 77/421 5051
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 19 kwietnia 2010
•    Data święta patrona szkoły: 18 maja
4. Historia szkoły:
Publiczne Gimnazjum w Badaczu rozpoczęło swoją działalność 01 września 1999 r. w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej im Jana Trzecioka. Jest to jedyne gimnazjum w gminie Łubniany. Obwód gimnazjum obejmuje następujące miejscowości: Kępa, Luboszyce, Kolanowice, Biadacz, Masów, Łubniany, Dąbrówka  Łubniańska, Jełowa, Kobylo, Grabie. W latach 1999 – 2002 trwała modernizacja i rozbudowa szkoły. 19 kwietnia 2010 r. uchwałą nr XXXIII/177/10 Rada Gminy Łubniany nadała Publicznemu Gimnazjum w Badaczu imię Jana Pawła II.
 
XXII.

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

1. Dyrektor: mgr Barbara Hyży
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Kuniów 74
•    Kod – poczta: 46-200 Kluczbork
•    Numer telefonu: 77/418 2383
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 18 maja 2011
•    Data święta patrona szkoły: 18 maja
4. Historia szkoły:
Pierwsze informacje o istnieniu szkoły we wsi Kuniów pochodzą z roku 1666. Przeprowadzono wówczas wizytację kanoniczną dóbr krzyżaków z Czerwoną Gwiazdą, nauczycielem był wtedy Maciej Kokoska. Najstarsza kronika dotycząca dziejów szkoły pochodzi z 1945 roku, wtedy to w siedmiu klasach szkoły uczyło się 186 uczniów. W 2005 roku przyłączone zostały do szkoły oddziały przedszkolne. Szkoła nigdy w swojej historii nie nosiła imienia. W styczniu 2010 roku Uchwałą Rady Pedagogicznej przystąpiono do realizacji projektu pod nazwą „Nadanie imienia Szkole”. Podjęto szereg działań mających na celu wybranie Patrona Szkoły. Dnia 25 listopada odbyły się ogólnoszkolne wybory, w których wzięli udział: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice. Wszyscy byli zgodni w głosowaniu większością głosów wygrał kandydat Jan Paweł II. Termin nadania szkole imienia został ogłoszony na 18 maja 2011. Po zatwierdzeniu przez papieża Benedykta XVI dekretu beatyfikacyjnego Jana Pawła II Dyrektor na spotkaniu z uczniami i rodzicami uczniów zapyta-ła o ostateczne brzmienie imienia szkoły. Jednomyślnie podjęto decyzję, że szkoła powinna nosić imię Bł. Jana Pawła II.


XXIII.

Zespół Szkolno–Przedszkolny – Publiczne Gimnazjum im. Bł. Jana Pawła II w Rudzińcu

1. Dyrektor: Ewa Borkowska–Pankowska
2. Dane adresowe szkoły:
•    Ulica: Gliwicka 5
•    Kod – poczta: 44-160 Rudziniec
•    Numer telefonu: 32 230 31 92
•    E- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
•    Data nadania imienia szkole: 30 sierpnia 2011
•    Data święta patrona szkoły: 22 października
4. Historia szkoły:
Gimnazjum w Rudzińcu jest placówką, która powstała wskutek reformy systemu edukacyjnego w 1999 roku, a więc jest placówką o niewielkim, bo zaledwie jedenastoletnim dorobku. W 2008 roku dołączyła Szkoła Podstawowa, dlatego powołano Zespół Szkół w Rudzińcu. W 2010 roku rozszerzono Zespół o przedszkole, zatem od roku szkolnego 2010/11 istnieje Zespół Szkolno-Przedszkolny. Gimnazjum skupia młodzież z 17 sołectw Gminy Rudziniec, która do szkoły jest dowożona 6 autokarami. Młodzież gimnazjalna to młodzież w bardzo trudnym okresie rozwoju, stąd potrzeba skupienia jej uwagi wokół ideałów, które byłyby jej bliskie i integrowały społeczność wokół ważnych dla młodego pokolenia spraw, a jednocześnie pozwoliły na identyfikowanie się ze szkołą nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej.


XXIV.

Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum nr 2 im.  Jana Pawła II w Racławicach Śląskich

 
1. Dyrektor: Krystyna Ruzik
 
2. Dane adresowe szkoły:
• Ulica: Zwycięstwa 21
• Kod / poczta: Racławice Śląskie, 48-250 Głogówek
• Numer telefonu 77  437 65 17
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Informacje o patronie szkoły:
• Data nadania imienia szkole: 17 października 2011
• Data święta patrona szkoły: 16 października
 
4. Historia szkoły:
 

Szkolnictwo polskie w Racławicach Śląskich w okresie powojennym datuje swój początek na rok 1945, kiedy to zorganizowana zastała pierwsza siedmioklasowa szkoła powszechna. W latach 1956-1957 podjęto starania budowy nowoczesnej szkoły, której ukończenie i uroczyste oddanie do użytku nastąpiło w roku 1961. W latach 1976-1977 miało miejsce przeorganizowanie szkoły na szkołę zbiorczą, do której przydzielono wioski Klisino i Pomorzowice. W 1999 roku, w wyniku reformy szkolnictwa, utworzono sześcioletnią Publiczną Szkołę Podstawową oraz trzyletnie Publiczne Gimnazjum nr 2.
Znaczącą datą w najnowszej historii szkoły jest rok 2002, kiedy to utworzono Zespół Szkół, w skład którego weszła Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum nr 2.
W marcu 2011 r., w szkolnym referendum z udziałem lokalnej społeczności, wybrano kandydata na patrona racławickich szkół – Jana Pawła II. W październiku 2011 r. Rada Miejska w Głogówku podjęła uchwałę w sprawie nadania szkołom w Racławicach Śl imienia Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II oraz wręczenie sztandarów Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum nr 2 odbyło się 26 października 2011 r. Przy okazji tego wydarzenia dokonano także odsłonięcia pamiątkowej tablicy na budynku szkoły oraz symboliczne otwarcie nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią.
 
XXV.
Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im.  Bł. Jana Pawła II w Raciborzu - Sudole
 
1. Dyrektor: mgr Jan Cieślak
2. Dane adresowe szkoły:
• Ulica: Kornela Makuszyńskiego 1
• Kod - poczta 47-400 Racibórz – Sudół
• Numer telefonu 32/419  1896
• e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
3. Informacje o patronie szkoły:
• Data nadania imienia szkole: 17.V.2000 – im. Jana Pawła II; 2.IX.2012 – im. Bł. Jana Pawła II
• Data święta patrona szkoły: 20 czerwca
 
4. Historia szkoły:
Szkoła została wybudowania w latach 1935-1940. W roku 1985 została zamknięta pod pretekstem remontu, ale właściwy powodem było to, że na sześć dni przed stanem wojennym zostały zawieszone krzyże w klasach. Remont i rozbudowa trwała do 1993 roku, czyli osiem lat.
W dniu 19 maja 2000 szkole nadano imię Jana Pawła II, zaś na cztery dni przed beatyfikacją tzn. 27 kwietnia 2011 roku, decyzją Urzędu Miasta Racibórz szkoła została zamknięta.
Stowarzyszenie rozwoju Dzielnicy Racibórz - Sudół, które prowadzi Niepubliczne Przedszkole, dnia 2 września 2012 roku, postanowiło reaktywizować tę szkołę jako: Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Raciborzu-Sudole.
 
XXVI.
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Osowcu
 
1. Dyrektor: Karina Loch
2. Dane adresowe szkoły:

    Ulica: Lipowa 8
    Kod – poczta: 46-023 Osowiec
    Numer telefonu: 77 4212413
    e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Informacje o patronie szkoły:

    Data nadania imienia szkole: 16 października 2013 r.
    Data święta patrona szkoły: 16 października

4. Historia szkoły:
W 1785 roku na prawym brzegu Małej Panwi wybudowana została - za zgodą króla pruskiego Fryderyka Wielkiego - Fabryka Narzędzi Gospodarczych. Rok ten był początkiem powstania wioski-osady Osowiec. Istnienie szkoły w nowo powstałej wiosce odnotowano już w 1790 roku. Była to szkoła ewangelicka dla dzieci rodzin przybyłych z głębi Niemiec, w związku z budową wspomnianej fabryki. Do wybuchu II wojny światowej funkcjonowały trzy obiekty szkolne, które spłonęły w ostatnich dniach działań wojennych. Po wojnie, dzięki wsparciu kierownictwa Fabryki Wyrobów Metalowych zaadaptowano do prowadzenia zajęć szkolnych jeden z budynków mieszkalnych.
Do obecnego budynku szkolnego wprowadzono się w 1958 roku po zlikwidowanej i przejętej szkole przyfabrycznej (istniejącej przy Fabryce Wyrobów Metalowych). Znajdowało się w nim osiem sal lekcyjnych, pracownia techniczna i biblioteka.
Od roku szkolnego 2001/2002 szkoła funkcjonuje w dwóch budynkach. Uczniowie z klas 0-II uczą się w budynku po przejętym Domu Kultury. W tym też budynku znajduje się sala gimnastyczna, stołówka, sala terapeutyczna i gabinet logopedyczny. W budynku głównym zajęcia lekcyjne odbywają się dla uczniów klas III-VI. W szkole jest dobrze wyposażona pracownia komputerowa, biblioteka, świetlica szkolna, klasa przyrodnicza, matematyczna, plastyczna oraz pracownie językowe: polonistyczna, niemiecka i angielska. Społeczność uczniowska szkoły liczy 152 uczniów. W dniu 16 października 2013 roku, w 35. rocznicę pontyfikatu Ojca Świętego, odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II – ważne i historyczne wydarzenie w życiu szkoły i środowiska.
 

XXVII.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Przylesiu

1. Dyrektor: mgr Marzena Kamińska

2. Dane adresowe szkoły:

    Przylesie 135B
    Kod - poczta 49-332 Olszanka
    Numer telefonu 77 4124190
    Adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  3.Informacje o patronie szkoły:

    Data nadania imienia szkole: Uchwała VIII/80/2015 Rady Gminy Olszanka z dnia

           25   września  2015 r.

    Data święta patrona szkoły: 22 października

4. Historia szkoły:

Na przełomie czerwca i lipca 1945 roku przybyli do powiatu brzeskiego wraz z osadnikami pierwsi nauczyciele. Nie tworzyli oni zorganizowanej grupy. Spontanicznie i samorzutnie podjęli decyzję osiedlenia się i pracy na terenie powiatu brzeskiego.

Pionierami szkolnictwa na terenie naszej gminy byli:

J. Bielak( Jankowice Wlk. ),

M.Boruta ( Olszanka ),

M. Wiłoszczak ( Janów ),

oraz Hentyka i Kazimiera  Filipowicz - szkoła w Przylesiu.

Wszyscy oni wykazywali się przy tym ogromną cierpliwością i samozaparciem w likwidacji piętrzących się trudności, czyli braku podstawowego sprzętu, pomocy naukowych. Najbardziej dotkliwy był brak podręczników, ukazały się one pod koniec roku szkolnego 1945/46.

W roku szkolnym 1945/46 w szkole w Przylesiu pracowały 2 nauczycielki, a uczęszczało do niej 105 uczniów. Istniały 4 oddziały.

Pierwszy dzwonek odezwał się jesienią 1945 roku w budynku, w którym funkcjonowało przedszkole. W roku szkolnym 1947/48 zlikwidowano szkołę w Obórkach, a dzieci przeniesiono do szkoły w Przylesiu. Rok później grono uczniów powiększyło się o dzieci z Jankowic Wlk.

W 1951 roku szkoła zostaje przeniesiona do budynku, w którym mieści się do dnia dzisiejszego. Począwszy od lat 50-tych uczniowie klas V-VII uczyli się obowiązkowo języka rosyjskiego.

W 1956 roku, w związku ze zmianami politycznymi w naszej Ojczyźnie do szkoły wprowadzono nauczanie religii.

W roku szkolnym 1965/66 mury szkolne opuścili ostatni uczniowie, którzy kończyli siedmioklasową szkołę podstawową, bowiem w roku szkolnym 1966/67 nastąpiła istotna zmiana organizacyjna w oświacie - szkoła podstawowa stała się szkołą ośmioklasową.

Z dniem 1 września 1975 roku wszedł w życie Kodeks Ucznia, a jedną z ważniejszych organizacji działających na terenie szkoły był Związek Harcerstwa Polskiego.

W roku szkolnym 1981/82 wprowadzono szereg zmian programowych. Najważniejszą z nich był pięciodniowy tydzień pracy.

Wiosną 1989r. rozpoczęła się rozbudowa naszej szkoły. Przy okazji dokonano remontu starej części budynku. Prace ukończono w 1995r. W tymże roku została uruchomiona pierwsza pracownia komputerowa wyposażona w 7 komputerów. Zakupiono je z funduszy uzyskanych z loterii fantowych organizowanych przez nauczycieli i rodziców naszej szkoły. Pracownia mieściła się wraz z siłownią i biblioteką w zaadaptowanych pomieszczeniach piwnicy.

W roku szkolnym 1991/92 nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie ZG Szkolnego Związku Sportowego "Zrobimy to sami". Prace nad modernizacją infrastruktury sportowej rozpoczęto w 1991r., a zakończono w 1997 roku Dzięki pracom społecznym wykonanym przez młodzież, rodziców i zakłady pracy ułożono obrzeża trawnikowe pod boiska do siatkówki i koszykówki. Wykonano również skocznię w dal, rzutnię do kuli oraz bieżnię.

W 1996 roku zaczyna wychodzić gazetka szkolna klas I-III "Smyk". W 1997 roku w Przylesiu odbyły się pierwsze Gminne Igrzyska Sportowe.

W listopadzie 1998 roku nauczyciel koordynujące prace odebrał w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie nagrodę za zajęcie III miejsca.

Kolejna reforma systemu edukacji z 1997 roku wprowadza sześcioletni cykl kształcenia szkole podstawowej kończący się sprawdzianem kompetencji.

W związku z tym, w roku szkolnym 1999/2000, absolwentami szkoły byli zarówno uczniowie klasy VI, jak i klasy VIII. W roku tym rozpoczęto również naukę języka angielskiego, który stał się obowiązkowym przedmiotem nauczania, zamiast języka rosyjskiego.

W 2006 roku rozpoczyna się budowa hali sportowej, którą oddano do użytku w lutym 2008 roku. Rok później otwarto stołówkę szkolną, z której korzystają dzieci przedszkolne i szkolne ze szkół w Przylesiu, Jankowicach Wielkich i Michałowa.

W 2007 roku szkoła otrzymała 12 nowych komputerów z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownia została przeniesiona do gabinetu na I piętrze.

W roku szkolnym 2009/10 powstaje Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny.
Szkoła zaczyna ponownie funkcjonować wraz z przedszkolem, które zostaje przeniesione do naszego budynku. W tym samym roku pomalowano korytarze i sale lekcyjne. Zakupiono nowe ławki i krzesełka dla uczniów oraz odnowiono pokój nauczycielski. Dzięki rodzicom zakupiono szafki dla uczniów. Zostało również wybudowane piękne, nowoczesne boisko, a było to możliwe dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz wsparciu finansowemu naszej gminy. Od roku 2010 szkoła bierze udział w wielu projektach unijnych.