Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl
tydzien wolontariatu

W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy w naszej szkole Tydzień Wolontariatu. Trwał on od 26 - 30 listopada. Zaplanowaliśmy na ten czas kilka zadań dla uczniów całej szkoły. Dla klas młodszych (kl I - V) zorganizowany był konkurs plastyczny pod hasłem Chętnie pomagam. Wielu uczniów przyniosło swoje piękne prace, które prezentowane są na szkolnym korytarzu. Trudno wyłonić było zwycięzcę, dlatego wszyscy otrzymali nagrody. Dodatkowo jeszcze w adwencie te narysowane dobre uczynki mają wcielić w życie. Kolejne zadanie to wybór najbardziej chętnego do pomocy i życzliwego ucznia szkoły. W głosowaniu wzięli udział prawie wszyscy uczniowie. Zwycięzca zostanie ogłoszony i przedstawiony podczas szkolnych jasełek. Modlitwa adwentowa za kapłanów to zadanie, które wolontariusze podejmują już do 9 lat. Wielu kapłanów diecezji opolskiej i gliwickiej otrzymało list z zapewnieniem o modlitwie różańcowej. Co roczna zbiórka żywności, przyborów szkolnych i środków czystości angażuje rodziców i uczniów. W tym roku rozpoczęła sie ona w Tygodniu Wolontariatu. Liczne dary przekazywane są podopiecznym Domu św. Karola w Kędzierzynie Koźlu i dzieciom więźniów.