Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

etap deicezjalny zak 2021W dniu 25 lutego 2021 roku odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej - ŻAK 2021 pod hasłem „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, w którym uczestniczyły dwie grupy uczniów: z klas IV-VI oraz z klas VII-VIII. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku etapu szkolnego, teraz również uczestnicy konkursu rozwiązywali test zdalnie przy użyciu platformy Testportal.
Aby zakwalifikować się do finału uczestnicy konkursu musieli zdobyli co najmniej 33 punkty, na 44 punkty możliwe do zdobycia (dot. obydwu grup wiekowych).
W przypadku klas IV-VI, na 187 uczniów, którzy wzięli udział w etapie rejonowym, do finału zakwalifikowało się 110 uczestników. Natomiast w klasach VII-VIII do testu przystąpiło 230 uczniów, z czego 140 dostało się do etapu finałowego.
- zobacz wyniki kl. IV-VIpdf icon


- zobacz wyniki kl. VII-VIIIpdf icon


Wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do finału składamy serdeczne gratulacje. Kierujemy również szczególne wyrazy wdzięczności w stronę Katechetów, którzy w tym niełatwym czasie zdalnego nauczania przygotowali swoich podopiecznych do konkursu.
Pragniemy poinformować, że finał DKWR Żak 2021 odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 roku. O formie przeprowadzenia etapu finałowego poinformujemy pod koniec marca na stronie Wydziału Katechetycznego, ponadto do Katechetów zostaną także wysłane stosowne maile.
Pragniemy również przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem do etapu finałowego obowiązuje literatura tylko z tego etapu.