Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(Łk 4, 16-21)

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście".

 

DOBRE SŁOWO

Zaskoczenie

DZIELENIE

Jezus tuż przed swoją śmiercią kolejny raz ukazuje ideał swojego ucznia. Czynność obmycia nóg zaskakuje apostołów. Jezus wzywa nas do czynienia rzeczy niespodziewanych. Do zaskakiwania dobrem. Trudna sztuka podejmowania wyboru, tak adresata jak i sposobu działania, została przez Chrystusa uproszczona. Adresat: czyńcie to sobie wzajemnie czyli każdy człowiek. Czynność: służebność, wsparcie w drodze do czystości i doskonałości przez konkretne działania. Zaskakujcie siebie nawzajem dobrymi czynami. Zwykły uśmiech, pomagający przetrwać trudne chwile samotności. Wniesienie starszej sąsiadce zakupów na piętro, dające wytchnienie. Zaskoczenie w działaniu Chrystusa jest tym większe, że z okazywania dobra nie wyłączył tego, który go zdradził. Jezus obmywa nogi również Judaszowi. Ukazuje to również logikę działania Boga, zupełnie inną od ludzkiej. Ktoś postępuje źle wobec nas, a Jezus wskazuje czynem: zaskocz go dobrem. Może to właśnie będzie kropla dobra, która pomoże nawrócić się. Tak występującemu przeciw mnie, jak i mnie samemu. Zaskoczenie, przełamanie ludzkiej logiki na rzecz służby bliźniemu, to zadanie wypływające z dzisiejszej Ewangelii.

MODLITWA

Wszechmogący, wieczny Boże, proszę dodaj mi sił i odwagi, abym potrafił zaskakiwać ludzi dobrem, abym zrozumiał, że głoszenie Dobrej Nowiny to nie tylko słowa, ale na pierwszym miejscu czyny: drobne, codzienne, powszechne, bezinteresowne i ukazujące Twoją dobroć.

AUTOR

Piotr Wajs | Opole