Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(Mt 28,8-15)

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

DOBRE SŁOWO

Prawda

DZIELENIE

Czy wierzysz SŁOWU Boga: JA JESTEM ZMARTWYCHWSTANIEM I ŻYCIEM?
Czy nie ufasz bardziej różnym pogłoskom, pseudonaukowym dowodom, spreparowanym wiadomościom i różnym manipulacjom, że niemożliwe jest to, co MOŻLIWE?
I nie dziw się, że nie masz w sobie WIELKANOCNEJ RADOŚCI  kobiet, które mówią, że spotkamy Jezusa w naszej Galilei, pierwotnej fascynacji BOGIEM PRAWDZIWYM.
Ta prawda ma moc wyzwolić z lęku –  przed chorobą, śmiercią, piekłem i szatanem. Bo Jezus zmartwychwstał!          
To PRAWDA. A jeśli chcesz dowodów – widziała GO Maria Magdalena, Maria żona Kleofasa, Maria, matka Józefa, Salome, Szymon Piotr, Jedenastu, niedowiarek Tomasz, 500 ludzi jednocześnie, a na koniec Szaweł, prześladowca Kościoła.
Komu zaufasz?
Wybierasz PRAWDĘ czy FAŁSZ?

MODLITWA

Jezu, Boże żywy i prawdziwy, który tę prawdę potwierdziłeś zmartwychwstaniem, pomóż nam wybierać drogi PRAWDY pośród codziennej gonitwy za fałszywymi pogłoskami. Amen.

AUTOR

s. Anna Kiczyńska | Krzyżanowice