Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(Mk 16, 1-7)

Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. A mówiły między sobą: "Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu?" Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: "Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. A idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: "Podąża przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”".

DOBRE SŁOWO

Życie

DZIELENIE

Dzisiejsza Ewangelia zwraca uwagę na bezradność kobiet przybyłych do grobu Pana Jezusa. Jak wielu spośród nas zmaga się z bezradnością wobec pandemii, wobec codziennych trudności życia, wobec dylematów moralnych, wobec braku drogi wyjścia. I wtedy zjawiają się aniołowie i oznajmiają „dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych ?” Jezus Chrystus jest odpowiedzią na naszą bezradność, Zmartwychwstały przynosi nowe życie. Człowieku, zwróć oczy w Jego stronę, powierz mu wszelkie trudności i dylematy. On, dawca życia daje tobie życie nowe. Naucz się przyjmować dar. Naucz się wdzięczności.

MODLITWA

Módlmy się za wszystkich ludzi pogrążonych w ciemnościach smutku, żalu, grzechu, niech przyjmą dar nowego życia, którym obdarza ich Zmartwychwstały Jezus.

AUTOR

Janina Szpuga | Długomiłowice, Maciowakrze