Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(Łk 1, 26-38)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

DOBRE SŁOWO

Zaufanie

DZIELENIE

Dzisiaj, kiedy wielu z nas z niepokojem patrzy w przyszłość, kiedy boimy się o zdrowie i życie swoje i najbliższych, Kościół stawia przed nami młodą dziewczynę z Nazaretu. Maryja w chwili, kiedy spotkała anioła Gabriela również się bała, ale zaufała Bożemu Słowu, które zostało Jej przekazane. To dzięki zaufaniu Maryja mogła odpowiedzieć aniołowi „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”.
My również, tak jak Maryja, możemy zaufać Bogu i pozwolić Mu działać w swoim życiu.

MODLITWA

Maryjo, któraś zaufała Bogu, naucz nas jak Ty z ufnością spełniać Jego wolę.

AUTOR

Piotr Tangermann | Turawa