Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(J 12,20-33)

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

DOBRE SŁOWO

Przemiana

DZIELENIE

Ewangelia rozpoczyna się prośbą skierowaną przez Greków do Apostoła Filipa: „Chcemy ujrzeć Jezusa”. Pragnienie to jest zapisane w sercu każdego człowieka, który kroczy ścieżkami wiary. Osoba Jezusa, Jego życie i nauczanie, męka, śmierć i zmartwychwstanie są najdoskonalszym odbiciem oblicza Boga. Kontemplując Jezusa obecnego w Przenajświętszym Sakramencie, oddajesz cześć swojemu Stwórcy, uwielbiasz samego Boga. Jezus przyszedł na świat, aby zasiać w ludzkości ziarna życia Bożego. Poprzez swoją zapowiedź „nadeszła godzina” Jezus zaprasza Cię do przemiany Twojego życia. Czy w Twoim sercu skrywa się pragnienie: „Chcę ujrzeć Jezusa?”. Obecnie przeżywamy czas Wielkiego Postu – czas nawrócenia, wewnętrznej przemiany naszych serc. Każda godzina to dobry czas na wprowadzenie gruntownych zmian w swoim życiu. Zastanów się więc, co w Tobie musi „obumrzeć” i jakich zmian musisz dokonać, abyś był jeszcze doskonalszym odbiciem Chrystusa we współczesnym świecie. Czy potrafisz zrezygnować z siebie, porzucić swoje przyzwyczajenia i podążać śladami Jezusa? Przemień się. Otwórz swe serce na bliźniego. W każdym potrzebującym wsparcia człowieku ujrzysz Jego oblicze.

MODLITWA

Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że każdego dnia w Tobie znajduję ocalenie. Ty jesteś moją Drogą, Prawdą i Życiem. Dziękuję, że walczysz o mnie każdego dnia. Proszę Cię, pomóż mi przezwyciężać to wszystko, co oddala mnie od Ciebie. Amen.

AUTOR

Daria Kotas | Piotrówka