Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

EWANGELIA

(J 3,14-21)

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

DOBRE SŁOWO

Umiłował

DZIELENIE

„Tak bowiem Bóg umiłował świat…”, to chyba jedno z najpopularniejszych i najczęściej przytaczanych zdań, jakie odnotowano w Ewangelii. Zdanie, którego dzisiejszy świat, zmagający się z pandemią, tak bardzo potrzebuje. Wielu z nas w ostatnim czasie, mogło zwątpić w to, czy Panu Bogu faktycznie zależy jeszcze na tym świecie i czy wciąż jest on przez Boga kochany? „Tak bowiem Bóg umiłował świat”, to zdanie o tym, że Bóg świat kocha. Właśnie ten chory, poraniony i skażony świat jest przez Stwórcę umiłowany. Od przeszło roku mierzymy się z pandemią koronawirusa, znacznie dłużej jednak świat dręczony jest przez inną, znacznie gorszą dolegliwość, wirus grzechu, na który jedynym antidotum jest Jezus Chrystus. Z miłości do świata, a tym samym z miłości do każdego człowieka, Bóg zesłał swojego Syna, aby z wysokości wszczepionego w ziemię Golgoty drzewa krzyża, ocalił nas od śmierci. „Tak bowiem Bóg umiłował świat…” Te pięć słów, jest jak pięć ran Chrystusa, z których każda jest pieczęcią potwierdzającą prawdę – Tak. Bóg wciąż kocha ten świat.

MODLITWA

Boże, spraw, abym nigdy nie zwątpił w Twoją miłość. 

AUTOR

ks. Mateusz Dąbrowski | Opole