Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

rodzinne kibicowanie2019

W piątek 22 lutego 2019 roku w hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 w Strzelcach Opolskich (ul. Kozielska 34) od godziny 16:00 zostanie rozegrany VII Turniej Piłkarski o Puchar Księdza Prałata Zygmunta Lubienieckiego. W turnieju wystąpią drużyny: zespoły księży z diecezji bielsko-żywieckiej, krakowskiej oraz z diecezji opolskiej, jak również zespoły: policjantów, nauczycieli, sużby więziennej i samorządowców ze Strzelec Opolskich.

Turniej jest organizowany pod hasłem: „Rodzinne kibicowanie Fair Play”. Zapraszamy wszystkich chętnych do kibicowania. Dla kibiców przygotowano wiele atrakcyjnych konkursów i nagród m.in. sprzęt sportowy, zestawy meblowe, kursy prawa jazdy, tygodniowy pobyt w sanatorium „Skowronek” w Głuchołazach, a także nagrody rodzinne: spływ kajakowy, kolacja w Kubaturze w Opolu czy weekend w ośrodku „Rybak” w Głębinowie.

Rozpoczęcie turnieju o godz. 16.00, natomiast losowanie nagród dla kibiców rozpocznie się o 18.00.

 

 

Bibliodrama 2019

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego wraz z Polskim Towarzystwem Bibliodramy, Niemieckim Towarzystwem Bibliodramy (Deutsche Gesellschaft für Bibliodrama) oraz Węgierskim Towarzystwem Bibliodramy (Magyar Bibliodráma Egyesület) zapraszają studentów i nauczycieli na międzynarodowe, ekumeniczne warsztaty bibliodramatyczne, które odbędą się w Krzyżowej w dniach 4-8 sierpnia 2019 r.

Przypadająca w tym roku 30. rocznica Mszy Pojednania w Krzyżowej oraz ideowego początku Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego a zarazem 80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej jest dla nas okazją przede wszystkim do głębszej refleksji nad kwestią pojednania. Zagadnienie to będzie stanowiło oś spotkania i zostanie zgłębione zarówno w części teoretycznej w ramach wykładów, jak i praktycznej podczas sesji bibliodramatycznych.

kartka podziekowanie paczka3

W grudniu 2018 roku Szkolne Koła Caritas wraz z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu organizowali "Świąteczną Paczkę dla dziecka więźnia". Inicjatywa ta polega na tym, że osoby biorące udział w akcji otrzymują listy od więźniów, którzy opisują swoją sytuację rodzinną - ile mają dzieci i w jakim one są wieku. W liście skierowana jest prośba o zoorganizowanie paczki dla tych dzieci.

W okresie świątecznym każdy chce zostać obdarowany, a zwłaszcza dzieci. Nierzadko pociechy osadzonych nie mogą liczyć na świąteczny upominek, dlatego powstała akcja “Świąteczna Paczka dla dziecka więźnia”. Polega ona na tym, że otrzymają Państwo list od więźnia, który opisuje swoją sytuację rodzinną – ile ma dzieci i w jakim są wieku. W liście poprosi Was o drobny podarunek dla nich- wyjaśnia ks. Jerzy Kostorz z Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w to dzieło składamy gorące podziękowania. Poniżej zamieszczamy listy naszych "Braci zza krat".

 kartka podziekowanie paczka1

 kartka podziekowanie paczka2

bohater katechezy 2019

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Opolu już po raz szósty organizuje plebiscyt „Bohater katechezy diecezji opolskiej”.
Celem inicjatywy jest docenienie katechetów – osób świeckich, księży oraz sióstr i braci zakonnych – pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich, a także poszukiwanie autorytetów i promocja szkoły. Zgłoszenia katechetów przyjmujemy do 15 lutego 2019 r. Szczegóły na zdjęciu.

Konkurs "Bohater katechezy" jest prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych w regulaminie. Organizatorem Plebiscytu jest Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w Opolu  pod patronatem honorowym JE ks. bpa Rudolfa Pierskały oraz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

Szczegółowe informacje: www.opolski.civitaschristiana.pl

 

stosowana antropologia

W imieniu Dziekana Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zachęcamy Katechetów do zapoznania się, jak również i uczniów, z ciekawymi studiami jakimi jest kierunek Antropolgia stosowana, studia interdyscyplinarne (obszar nauk humanistycznych, społecznych, filozofii, przyrodniczych, ekonomicznych, prawnych i sztuki, kadra: pracownicy tych dziedzin).
Studia zakończone: Licencjat antropologii.
Język kierunku: angielski (w celach rekrutacyjnych wymagane są dokumenty: zdany egzamin maturalny - kwalifikowany każdy przedmiot maturalny), egzamin z języka angielskiego lub inny certyfikat dokumentujący znajomość języka na poziomie średniozaawansowanym (waga 30%); decyduje rozmowa kwalifikacyjna na temat motywacji podjęcia kierunku studiów (70%).
Antropologia Stosowana na KUL jest integralna: łączy rozdzielane na świecie antropologię fizyczną, lingwistyczną, społeczną i kulturową, archeologię z antropologią filozoficzną, zakorzenioną w tradycji personalizmu i chrześcijaństwa. Studia mają charakter unikatowy i niszowy. Przygotowują do realizacji idei „dobrego życia”. Skierowane do osób realizujących się w przestrzeni społecznej i międzykulturowej. Studia kształtują postawy otwartości na bogactwo społeczności pozazachodnich, jak i zachodnich, motywowane są potrzebą niesienia pomocy, uczą organizacji życia społecznego w oparciu o podstawowe prawa człowieka i narodów. Studenci nabędą postawy elastyczne, oparte na kompetencjach społecznych i międzykulturowych, dostosowane do zmiennych, niekiedy trudnych do przewidzenia, potrzeb i warunków pracy.