Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

"W tych dniach nasza miłość wyraża się w odpowiedzialności za innych, szczególnie za najsłabszych. Wyjaśniamy zasady związane z obowiązkiem zasłaniania ust i nosa, które obowiązują w naszych parafiach od 16 kwietnia br." Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, od 16 kwietnia, osoby przebywające w kościołach i kaplicach, mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub części odzieży. Z tego obowiązku wyłączeni są duchowni sprawujący „kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania” – przypomina rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik. Rzecznik Episkopatu podkreślił, że przedstawiony w środę projekt rozporządzenia Rady Ministrów zakłada, że obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, dotyczy również miejsc kultu religijnego.

Ks. Rytel-Andrianik dodał, że zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, ten obowiązek nie stosuje się w przypadku „duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”. „Z obecnego zapisu wynika, że księża nie muszą zakrywać ust i nosa tylko podczas sprawowania Mszy św. lub innej posługi liturgicznej. W innych sytuacjach, np. w kościele, na terenie przykościelnym, w zakrystii, w kancelarii parafialnej, są zobowiązani mieć maseczkę ochronną lub – zgodnie z przepisami – zakryć usta i nos” – powiedział rzecznik Episkopatu.

 

Z wielką radością informujemy wszystkich Katechetów świeckich i duchownych, że po wielomiesięcznych przygotowaniach do projektu www.katechezadwazero.pl i przy trudnych okolicznościach których teraz wszyscy doświadczamy, znamy datę premery projektu Katecheza 2.0. O całym projekcie informowaliśmy podczas tegorocznych konferencji przedmiotowo-metodycznych.

Premiera pierwszego odcinka odbędzie się 13 maja 2020 (w rocznicę pierwszego Objawienia Fatimskiego). Będzie miała charakter domowy - katecheci, wychowawcy, księża oraz uczniowie wspólnie - online - rozpoczną lekcję “Katechezy 2.0”.

Twórcami projektu Katecheza 2.0 jest Fundacja "Wypłyń na głębie". Projekt objęty został Patronatem Honorowym Ministra Edukacji Narodowej, jak również Biskupa Opolskiego.

W ramach przypomnienia kilka informacji o projekcie. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią nie tylko na postępujący proces laicyzacji wśród młodzieży, ale także na trudne warunki codziennego funkcjonowania których obecnie każdy z nas doświadcza. Jesteśmy na ostatniej prostej!

Przypominamy, że tworzone przez nas treści są darmowe i będą dostępne na naszej specjalnie przygotowanej platformie.

Wydawnictwo Świętego Wojciecha na rok szkolny 2020/2021 wyda nowe podręczniki na pierwsze poziomy edukacyjne do szkół ponadpodstawowych. Będą one opracowane zgodnie z założeniami Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z dnia 8 czerwca 2018 roku.
Koordynatorami projektu są Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych wybranych diecezji, a scenariusze lekcji opracowane zostały przez katechetów-praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym, reprezentujących różne diecezje w Polsce.

Udostępniony link https://www.youtube.com/watch?v=-qUE-y-hjwg  zawiera film, który prezentuje przesłanki, jakie towarzyszyły w momencie gdy rozpoczęto pracę nad opracowywaniem nowych podręczników do nauki religii.

kuria budynek

Opole, dnia 24 marca 2020 roku
Nr 10/2020/A/KNC-K


Dekret Biskupa Opolskiego regulujący kwestie duszpasterskie

W trosce o zdrowie wiernych w obliczu rozprzestrzeniającej się pandemii i w nawiązaniu do „Noty Penitencjarii Apostolskiej odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii” z dnia 20 marca 2020 roku, „Wskazań Prezydium KEP dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca 2020 roku, „Zarządzenia Rady Stałej KEP” (nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 roku) oraz do ogłoszonych dziś w mediach rozporządzeń Premiera RP i Ministra Zdrowia, z dniem dzisiejszym na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

1. Do odwołania przedłużam dyspensę ogólną od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej dla wszystkich wiernych przebywających na terenie Diecezji Opolskiej w niedziele i dni świąteczne.
2. Proboszczowie i rektorzy kościołów są zobowiązani do przestrzegania, aby w żadnym obrzędzie religijnym nie uczestniczyło więcej niż 5 osób jednocześnie, z wyłączeniem pełniących posługę liturgiczną. Informację o tym należy umieścić na drzwiach kościoła.
3. We Mszach świętych może uczestniczyć jedynie 5 osób z rodziny, która zamówiła intencję. W przypadku koncelebry należy liczbę uczestników rozłożyć na liczbę przyjętych intencji.

razem przepisujemy biblie plakat

Zapraszamy Wszystkich Katechetów: świeckich, siostry zakonne, księży do udziału w projekcie: "Razem przepisujemy Biblię"

OPIS PROJEKTU

Chcemy Cię zaprosić do niezwykłej przygody z Pismem Świętym. Szczególnie w tym czasie, kiedy jest w nas tyle lęku i niepewności związanej z koronawirusem. Szukajmy nadziei i pocieszenia w Słowie Bożym.
•    Celem projektu jest zetknięcie się, rozczytanie i poznanie ksiąg Pisma Świętego. Kiedy przeżywamy w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, chcemy zjednoczyć się wszyscy razem w naszej diecezji, zawiązać wspólnotę, która łączy się poprzez czytanie i przepisywanie Biblii.
•    Teraz, kiedy wykonujemy ministerialne zalecenia, aby pozostać w domu, mamy więcej czasu - wykorzystajmy ten czas na poznanie „listu Pana Boga do człowieka”, jakim jest właśnie Biblia.
•    Nie możemy również przejść obojętnie wobec apelu papieża Franciszka, który skierował do każdego z nas takie słowa: „Ilu z Was spędza dwie minuty dziennie na czytaniu Ewangelii? Dwie minuty! Weź małą księgę Ewangelii. Noś ją w kieszeni lub torebce. Kiedy jesteś w autobusie, metrze lub pociągu, gdy jesteś w domu, otwórz i czytaj przez dwie minuty. Spróbuj! Zobaczysz, jak zmieni się Twoje życie, ponieważ spotkasz Jezusa. Spotkasz się ze Słowem”.