Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

kalendarz

Zachęcamy wszystkich Katechetów, zwłaszcza tych, którzy rozpoczynają pracę katechetyczną do zapoznania się z naszym kalendarium. Znajdują się tam informacje: o konsultacjach dla nauczycieli którzy robią awans zawody, o warsztatch, rekolekcjach czy też innych wydarzenia katechetycznych.

Bardzo prosimy o dotrzymywanie terminów, w kwestii zgłaszania się na rekolekcje, dni skupienia czy też konkursy. Ułatwi to zdecydowanie organizacje tych wydarzeń.

filipi pielgrzymka 2019„Czuwajcie, stójcie niewzruszenie w wierze, działajcie po męsku, umacniajcie się.
Niech wszystkie Wasze sprawy dzieją się z miłością”.
(Św. Paweł - 1 List do Koryntian)
W dniach od 29 lipca do 8 sierpnia 2019 r.  nauczyciele i katecheci  mieli możliwość wzięcia udział w Diecezjalnej Pielgrzymce śladami św. Pawła Apostoła do Grecji i Macedonii, nad którą patronat objął ksiądz biskup Andrzej Czaja.
Pielgrzymom przyświecała nauka, głoszona przez św.  Pawła,  z jego drugiej podróży misyjnej do Grecji i Macedonii, przypominana pieczołowicie każdego dnia przez księdza biskupa.
Program wyjazdu obejmował zwiedzanie historycznych miejsc w Grecji i Macedonii, takich jak: Filippi, Saloniki, Meteory, Ateny, Korynt, Delfy, Termopile, Ochryd i Skopje oraz wszystkich najważniejszych zabytków związanych z działalnością św.  Pawła Apostoła, dawał także możliwość przeniesienia się w czasy podróży misyjnych świętego, budził w nas, uczestnikach  na nowo ducha głębokiej wiary.

tornister

– Dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów – napisał bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, w apelu skierowanym do rodziców w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych.

„Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje” – zwraca się do rodziców i opiekunów prawnych bp Marek Mendyk, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP apeluje do rodziców o czujność i roztropność w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych.

pomoc dla karolinki

Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie operacji poszerzenia czaszki naszej 3-letniej córeczki Karolinki w związku z zagrożeniem wzroku, słuchu i sprawności umysłowej.
Karolinka urodziła się z rzadką wadą genetyczną – zespołem Aperta. Choroba objawia się przedwczesnym zrośnięciem szwów czaszkowych i deformacją główki a także zrostem wszystkich palców dłoni i stóp. W 2016 roku  przeszła operację główki i operację rozdziału palców u rąk i stóp.

Karolinka we wrześniu bieżącego roku musi przejść kolejną operację czaszki tj. 2 etap poszerzenia przodu główki, ze względu na zagrożenie utraty wzroku, słuchu i sprawności umysłowej!
Mózg ponownie przestaje się mieścić w czaszce i zaczyna uciskać na narząd wzroku. Ciśnienie śródczaszkowe w jej małej główce narasta i jej wzrok się pogarsza. Poszerzenie główki uchroni Karolinkę przed utratą wzroku, słuchu i sprawności umysłowej. Tylko operacja może zapobiec uszkodzeniu nerwów wzrokowych i zmianom w mózgu.

konkurs biblijny 2019

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” organizator Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, wzorem lat ubiegłych, zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie informacji dotyczących Konkursu w diecezjalnych informatorach oraz na stronach internetowych Wydziałów, a także o zachęcenie katechetów do podjęcia trudu merytorycznego przygotowania uczniów do udziału w „biblijnych zmaganiach”.

W roku szkolnym 2019/2020 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już po raz dwudziesty czwarty organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego.  Mówimy raczej o fenomenie Słowa, które jest żywe, konkurs zaś to tylko formuła, w której pomagamy młodym zgłębiać jego treść.