Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

plakat konferencja dfoz

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukowo-metodyczną ,,Odpowiedzialni za wychowanie”, która odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. w godzinach 10.30-14.00 w Sali Herbowej Opolskiego Urzędu wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.
Konferencja adresowana jest głównie do pedagogów szkolnych i wychowawców, przedstawicieli instytucji społecznych oraz organizacji pozarządowych, którzy są zatroskani i zaangażowani w proces wychowania dzieci i młodzieży.
Celem konferencji jest nadanie stosownej rangi zagadnieniom, które dotyczą odpowiedzialności za proces wychowania dzieci i młodzieży. Program konferencji nawiązuje tematycznie do wytycznych MEN, a w szczególności do priorytetu w roku szkolnym 2016/2017 ,,Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.”.
Prelegentami konferencji będą: dr n. hum. Joanna Dzierżanowska-Peszko, konsultant Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu – Barbara Charczuk, lek. med. Małgorzata Bihun oraz rodzic adopcyjny i zastępczy, współprowadzący Rodzinny Dom Dziecka w Domecku Jan Zapała.
Honorowy patronat nad konferencją objęli:   Biskup Opolski,  Wicewojewoda Opolski    oraz  Opolski Kurator Oświaty.