Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

Ze względu na panujące obostrzenia i trwającą pandemię zmuszeni zostaliśmy do zmiany terminów i form warsztatów. Wszystkich Katechetów zainteresowanych uczestniczeniem jeszcze w warsztatach w sposób zdalny prosimy o indywudalny kontakt z Wydziałem Katechetycznym.

Poniżej podajemy warsztaty ze zmienioną formą i terminem.

Warsztat nr 2: Tworzenie treści video na potrzeby katechezy

Prowadzący: ks. Mateusz Buczma
Pierwotny termin: 21.10.2020, środa
Przeniesiony na: 07.11.2020, sobota, godz. 10.00
Miejsce: forma zdalna


Warsztat nr 3: Budowania szopek Bożonarodzeniowych i ozdób świątecznych

Prowadzący: s. mgr Michaela Błachut
Pierwotny termin: 24.10.2020, sobota
Przeniesiony na: 28.11.2020, sobota, godz. 9.00
Miejsce: Katedralny Dom Katechetyczny Opole, Pl. Katedralny 4


Warsztat nr 4: Opis stworzenia świata i opowiadanie o przejściu przez Morze Czerwone – warsztaty biblijne

Prowadzący: ks. dr Łukasz Florczyk
Pierwotny termin: 7.11.2020, sobota
Przeniesiony na: II semestr, dokładny termin zostanie ustalony w późniejszym czasie


Warsztat nr 5: Narzędzia multimedialne w pracy stacjonarnej i zdalnej w katechezie

Prowadzący: mgr lic. Anna Świtała
Pierwotny termin: 17.11.2020, wtorek – bez zmian
Miejsce: forma zdalna


Warsztat nr 6: Skuteczna komunikacja oraz strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole

Prowadzący: ks. prof. Paweł Landwójtowicz
Pierwotny termin: 18.11.2020, środa
Przeniesiony na: II semestr, dokładny termin zostanie ustalony w późniejszym czasie.