Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

olimpiada rodzina 2020

Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się V edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

Zapraszam do zapoznania się z Harmonogramem, Regulaminem i Programem, które znajdują się na naszej stronie w zakładkach: „Do pobrania” i „O Olimpiadzie” na stronie Organizatora www.uwm.edu.pl/owor

Zachęcam Państwa do uczestnictwa w niej; zgłoszenia szkól przyjmowane są do 30 października.

Olimpiada Wiedzy o rodzinie wpisuje się w promowanie wartości małżeńsko-rodzinnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjanych. Zróżnicowany w skali kraju udział tej młodzieży na zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie” (często niezadawalający) oraz kryzys instytucji małżeństwa skłania do podjęcia różnorodnych działań na rzecz promocji małżeństwa, jego terwałości  i rodziny. Organizacja Olimpiady i udział w niej młodzieży, jest szansą na jej większe zainteresowanie się problematyką małżeństwa i rodziny. Może zachęcić młodzież do uczęszczania na lekcje Wychowania do życia w rodzinie.