Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

turystyka foty

Zachęcamy wszystkich, niezależnie od wieku, do podjęcia studiów magisterskich na kierunku Turystyka i kultura śródziemnomorska Wydziału Teologicznego w Opolu.
Moduł tych studiów, zwany turystyka kulturowa w krajach postbizantyńskich, przygotowuje przyszłych absolwentów do pracy w szeroko pojętej turystyce w ramach dziedzictwa kulturowego krajów należących do obszaru ówczesnego Bizancjum (od IV do XVI w.), a dzisiaj stanowiących kraje wschodniej części terenów basenu Morza Śródziemnego, częściowo okalających także Morze Czarne.
Ten typ studiów kierowany jest do szerokiego kręgu osób dzięki trzywarstwowej strukturze programu studiów. W ramach proponowanego modułu obecne są następujące aspekty wiedzy: artystyczna, turystyczna i kulturowa.

Wiedza artystyczna wiąże się z ikonopisarstwem, a więc z nabyciem teoretycznych zasad i praktycznych umiejętności pisania ikon. Dzięki zorganizowanemu warsztatowi ikonopisarskiemu każdy student w ramach tego modułu będzie mógł własnoręcznie napisać ikonę. Wiedza turystyczna sprowadza się do zapoznania się z zasadami organizowania turystyki w krajach Bliskiego Wschodu, czyli także naszych wschodnich sąsiadów. Natomiast wiedza kulturowa polega na poznaniu kilku bardzo interesujących zagadnień z kultury bliskowschodniej. Są wśród nich takie dziedziny wiedzy, jak: kultura sepulkralna, archeologia biblijna, liturgia Kościołów wschodnich, kultura sakralna Ukrainy. Podłożem dla zrozumienia obecnego oblicza bliskowschodniej kultury będą wykłady z zakresu historii Bizancjum, filozofii żydowskiej i arabskiej oraz wiedzy religioznawczej tych terenów. Dzięki tym przedmiotom będzie można zrozumieć współczesny układ polityczny i różnice kulturowe na Bliskim Wschodzie. Lingwistyczną atrakcją tych studiów będzie język arabski.
Studia te są zatem adresowane do osób o szerokich horyzontach myślowych otwartych na inny krąg kulturowy, często mało znany w świecie kultury zachodnioeuropejskiej. Niemałą rolę odgrywa także fascynacja inną mentalnością ludzi zamieszkujących kraje Bliskiego Wschodu, ciekawość dziejów ich myśli filozoficzno-religijnej, a także tolerancja względem ich zachowań i postaw obyczajowych.