Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

wieza babel konkurs

XVIII  edycja wojewódzkiego konkursu malarskiego  "Motywy biblijne w malarstwie" - "Wieża Babel"

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w kolejnej xviii edycji konkursu plastycznego inspirowanego motywem biblijnym, mówiącym o dziejach wieży Babel.

Rdz 11, 1-9. ”1 mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. 2 a gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.3 i mówili jeden do drugiego: «chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu». A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, 4 rzekli: «chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi».5 a pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie, 6 i rzekł: «są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. 7 zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!» 8 w ten sposób pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta. 9 dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.”

Celem konkursu jest wykonanie prac malarskich, wyłonienie i nagrodzenie talentów młodych twórców, zainspirowanie do ciekawej, swobodnej, szerokiej interpretacji malarskiej tekstu biblijnego, dalekiego od stereotypu tzw. "dewocyjnych obrazków".

Zachęta do poszukiwań i eksperymentowania z technikami malarskimi. Do jakich współczesnych problemów może pasować historia wieży Babel ? Co współczesnemu człowiekowi może powiedzieć historia wieży Babel  i czego może się z niej nauczyć ?

                                                   
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I kategoria klasy 0-3
II kategoria  klasy 4-6
III kategoria klasy 7-8
IV kategoria licea i technika
V kategoria szkoły specjalne i ośrodki wychowawcze.

Prace należy wykonać w  technice malarskiej:  farby akwarelowe, plakatowe, gwasze, tempery, farby akrylowe, olejne.
Format prac 0d a3 do a1 , prosimy nie zwijać prac w rulon .

Prace należy opisać czytelnie na odwrocie : pełne imię , nazwisko, wiek autora, placówka/ nazwa, adres ,nr telefonu, email/oraz pełne imię i nazwisko instruktora lub nauczyciela.

Prace należy nadsyłać do dnia  20 iii 2020  

Na adres:  Ognisko Artystyczne w Głuchołazach  ul. Rynek 8 ,    48-340 Głuchołazy  tel. 77 4391 259   kom. 605 229 671

Liczy się data stempla pocztowego, przesłanie pracy jest równoznaczne ze zgodą na publikację pracy oraz imienia i nazwiska autora do potrzeb konkursu i promocji wydarzenia
                                                                   
Wernisaż połączony z wręczeniem nagród
Rzeczowych oraz dyplomów odbędzie się  27.iii.2020 /piątek/ o godzinie 17.00 w Głuchołazach w galerii ogniska art. ul. Rynek 8

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Nysie , ZSiPA w Nysie, filia Ognisko Artystyczne w Głuchołazach  

Serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie !!!