Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

stypendium

Drodzy Księża Proboszczowie! Drodzy Katecheci!

Informuję, że istnieje możliwość uzyskania stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w roku szkolnym 2019/20.

1. Stypendium może uzyskać osoba, która:

•    mieszka na terenie Diecezji Opolskiej
•    zamieszkuje w miejscowości liczącej do 20 tys. mieszkańców?
•    w roku szkolnym 2019/20 uczęszcza do klasy siódmej lub ósmej
•    posiada na ostatnim świadectwie średnią ocen 4,8 lub wyższą
•    posiada udokumentowane zdolności np. udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia np. muzyczne
•    dochód brutto na osobę w rodzinie nie przekracza 1300 zł?

2. Dokładne informacje i regulamin znajduje się na stronie: www.dzielo.pl

3. Załączony formularz Karty Informacyjnej należy wypełnić i przesłać na adres:

Pobierz kartę, wypełnij i poślij na adres doc

ks. Krzysztof Matysek, Biedrzychowice 117; 48-250 Głogówek

Telefon kontaktowy: 605 681 923
Szczęść Boże!

Ks. dr Krzysztof Matysek, Koordynator Diecezjalny