Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

ankieta

Drodzy Nauczyciele religii, nawiązując do informacji przekazanej przez  ks. biskupa Marka Mendyka podczas spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych w Międzywodziu, przekazuję link do ankiety pt. "Badanie podręczników do nauki religii".
 
Link do ankiety
 
Celem badań jest poznanie wartości podręczników, a w szczególności ustalenie stopnia i zakresu spełnienia założeń edukacyjnych; udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu podręczniki te przyczyniają się do zrealizowania programu kształcenia katechetycznego w praktyce szkolnej i zakładanych osiągnięć edukacyjnych.  Efektem planowanych badań będzie opracowanie sugestii dotyczących doskonalenia podręczników do nauczania religii.
 
Zwracam się z serdeczną prośbą o przekazanie ankiety katechizującym z zachętą do włączenia się i udzielenia odpowiedzi do dnia 20 października 2019 r.
 
Dziękuję za zrozumienie, współpracę i podjęty trud.