Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

filipi pielgrzymka 2019„Czuwajcie, stójcie niewzruszenie w wierze, działajcie po męsku, umacniajcie się.
Niech wszystkie Wasze sprawy dzieją się z miłością”.
(Św. Paweł - 1 List do Koryntian)
W dniach od 29 lipca do 8 sierpnia 2019 r.  nauczyciele i katecheci  mieli możliwość wzięcia udział w Diecezjalnej Pielgrzymce śladami św. Pawła Apostoła do Grecji i Macedonii, nad którą patronat objął ksiądz biskup Andrzej Czaja.
Pielgrzymom przyświecała nauka, głoszona przez św.  Pawła,  z jego drugiej podróży misyjnej do Grecji i Macedonii, przypominana pieczołowicie każdego dnia przez księdza biskupa.
Program wyjazdu obejmował zwiedzanie historycznych miejsc w Grecji i Macedonii, takich jak: Filippi, Saloniki, Meteory, Ateny, Korynt, Delfy, Termopile, Ochryd i Skopje oraz wszystkich najważniejszych zabytków związanych z działalnością św.  Pawła Apostoła, dawał także możliwość przeniesienia się w czasy podróży misyjnych świętego, budził w nas, uczestnikach  na nowo ducha głębokiej wiary.

Był też czas na wypoczynek nad morzem, kawę w doborowym towarzystwie, wymianę myśli i doświadczeń z zawodowej - nauczycielskiej i katechetycznej - codzienności. Te relacje interpersonalne zaowocowały twórczymi pomysłami, tchnęły nowego ducha i otworzyły umysły wielu z nas, co pozwoli z entuzjazmem rozpocząć nowy rok szkolny.


Pielgrzymka rozpoczęła się mszą świętą o godzinie 2.00 w Kaplicy Biskupiej w Opolu, co już nadało jej duchowego charakteru, potem  każdy dzień i miejsce uświęcone były mszą i kazaniem głoszonym przez księdza biskupa,  wpisanym  w czytania, z uwzględnieniem  odwiedzanych miejsc i postaci biblijnych, co nadawało kazaniom i autentyczności i mistyczności. Były one swego rodzaju pomostem pomiędzy czasami, w jakich żył i działał św. Paweł a teraźniejszością. My, obecni tam nauczyciele i katecheci, przekonaliśmy się, że treści z nauki Wielkiego Apostoła nie straciły na wadze, trzeba o nich mówić i wcielać w codzienne życie („Niech wszystkie Wasze sprawy dzieją się z miłością”).
Warto też dodać, że msze święte odbywały się i w polskich kościołach, i w plenerze, w promieniach palącego,  greckiego słońca, a wtedy można było przez moment poczuć się jak pierwsi chrześcijanie. Było to niesamowite doznanie, pełne głębi i mistycyzmu, odchodziło zmęczenie, a liczyło się tylko wspólne przeżywanie liturgii.


Słowa wdzięczności płyną więc pod adresem organizatorów, w szczególności pomysłodawcy i inicjatora pielgrzymki pana Piotra Dobrowolskiego, należą Mu się słowa największego uznania, dbał bowiem nie tylko o nasze bezpieczeństwo, oprawę nabożeństw ale także o pogodę ducha i dobry nastrój nas wszystkich, a także biura podróży Tempo z Olesna.

Alina Obstoj