Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zeszyt formacji katechetowTroska o ludzi młodych jest dla Kościoła istotną częścią jego powołania i misji. Ludzie młodzi mogą pomóc Kościołowi w odmłodzeniu jego oblicza. Jak czytamy w dokumencie Synodu na temat młodzieży Instrumentum laboris, będąc krytyczni, „domagają się w głębi, aby Kościół był instytucją, która jaśnieje wzorowością, kompetencjami, współodpowiedzialnością i solidnością kulturową” (nr 67), ale jednocześnie chcą Kościoła „«mniej instytucjonalnego a bardziej relacyjnego», Kościoła zdolnego, by «zaakceptować, bez osądzania z góry», czyli Kościoła «przyjaznego i bliskiego», wspólnoty kościelnej, która jest jak «rodzina, w której czujemy się mile widziani, słuchani, strzeżeni i włączeni»” (nr 68). Będąc przekonani, że świętość jest najpiękniejszym obliczem Kościoła (por. GE 9), wszyscy jesteśmy wezwani, aby żyć nią jako świadkowie. Synod w Instrumentum laboris przypomina, że „osoba towarzysząca musi umieć wzbudzić zaufanie i być człowiekiem mądrym «który nie boi się niczego, kto umie słuchać i ma dar od Pana, aby wypowiedzieć właściwe słowa we właściwym czasie»” (nr 131). Młodzi wzywają nas, abyśmy razem z nimi wzięli na siebie teraźniejszość z większym zaangażowaniem i walczyli z tym, co na wszelki sposób przeszkadza, aby ich życie rozwijało się w sposób godny. Papież Franciszek, w homilii na otwarcie Synodu Biskupów o młodzieży, zwracając się do ludzi młodych, powiedział: „Jako Kościół Jezusa pragniemy słuchać was z miłością, będąc pewnymi dwóch rzeczy: że wasze życie jest cenne dla Boga, ponieważ Bóg jest młody i kocha ludzi młodych; i że wasze życie jest cenne również dla nas, a wręcz konieczne, aby iść naprzód”.

Przekazujemy Państwu kolejny numer „Zeszytów Formacji Katechetów”. Niniejszy zeszyt zawiera Program duszpastersko-katechetyczny diecezji radomskiej na rok 2018-2019 pt. „W mocy Bożego Ducha”. W pierwszym dziale, dotyczącym formacji ludzkiej i chrześcijańskiej, ks. Marek Dziewiecki podejmuje temat akceptacji i miłości oraz duszpasterstwa rodzin, zaś ks. Rafał Bednarczyk ukazuje wychowanie patriotyczne na katechezie jako naturalną powinność Kościoła. W dziale formacji doktrynalno-teologicznej ks. Stanisław Łabendowicz zwraca uwagę na troskę Kościoła o młodzież w ujęciu dokumentów Synodu Biskupów pod hasłem: „Młodzież, wiara, i rozeznanie powołania”, natomiast ks. Artur Fura opisuje sakrament pokuty i pojednania jako sakrament uzdrowienia. W dziale formacji psychologiczno-pedagogicznej ks. Marek Dziewiecki ukazuje wychowanie moralne chłopców, ks. Damian Fołtyn zwraca uwagę na wychowanie dzieci i młodzieży do odpowiedzialnego korzystania ze środków społecznego przekazu, zaś ks. Sylwester Podgórski na podstawie przeprowadzonego badania analizuje wychowanie młodzieży w odniesieniu do prawa Bożego. W części dydaktyczno-metodycznej Alicja Szubartowska, Maria Wagner i ks. Radosław Chałupniak przedstawiają znaczenie obrazów malarskich w patriotycznym wychowaniu młodzieży na katechezie, zaś ks. Grzegorz Opiela omawia duszpasterstwo sakramentalne osób niepełnosprawnych w parafii. W piątym dziale Forum katechetów zamieszczone są scenariusze katechezy, zaś w szóstym dziale jest prezentacja nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, zatwierdzonej i wydanej w 2018 r. W ostatniej części zeszytu są zaprezentowane materiały pomocnicze dla katechety, pomoce multimedialne na płytach CD, płyty CD z pieśniami i piosenkami religijnymi w wersji karaoke oraz plansze katechetyczne.

Szczegółowe informacje o tym jak zamówić znajdziecie tutaj.