Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

wt teologia opole

W roku, kiedy Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi 100 rocznicę powstania, a Wydział Teologiczny UO rozpoczyna 25 rocznicę utworzenia zapraszamy na
SPOTKANIE WDZIĘCZNOŚCI, które odbędzie się w sobotę 24 listopada 2018 r. w Opolu.
W programie spotkania:
11.00 – Msza św. koncelebrowana z udziałem Księży Biskupów i Profesorów w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi  Śl. (ul. Drzymały 1a)
12.30 – w auli Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego:
• wystąpienia zaproszonych Gości
• recital muzyczny: „ Wdzięczność jest darem”
• wspomnień czar: „MY w czasie studiów”
• spotkania absolwentów z wykładowcami
• poczęstunek.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20 listopada 2018 r na stronie: zjazdabsolwentow.eu