Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

wydzial teologiczny studia

Na Wydziale Teologicznym UO można rozpocząć studiowanie na nowym kierunku: Duchowość i kultura chrześcijańska.

Specjalność duchowość i kultura chrześcijańska przygotowuje do pracy w redakcjach mediów katolickich, poradniach rodzinnych i w ośrodkach duchowości. Równocześnie tworzy okazję do głębszego poznania oraz przeżywania wiary chrześcijańskiej na płaszczyźnie duchowości. Wykłady z różnych przedmiotów filozoficznych i historii Kościoła uświadamiają bogactwo i zróżnicowanie ludzkiego myślenia o świecie oraz uczą twórczego włączenia się w ludzkie działania kulturotwórcze. Proponowane przedmioty teologiczne oraz różne wykłady z duchowości i kultury otwierają na inne światopoglądy, przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości religijnej.

Szczegółowe informacje - zobacz.