Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

liceum diecezjalne raciborzZ dniem 1 września 2018 roku w Raciborzu rozpocznie działalność Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące. Będzie to drugie katolickie liceum w diecezji opolskiej, którego organem prowadzącym jest Kuria Diecezji Opolskiej.
Placówka w Raciborzu będzie czerpać z rozwiązań i doświadczeń edukacyjnych Liceum Humanistycznego w Nysie. Nowe Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu dostosuje swoją ofertę edukacyjną do regionu, dla którego powstanie. Fachowo przygotowana kadra w ramach zajęć szkolnych i fakultatywnych będzie przekazywała młodzieży nie tylko rzetelną wiedzę, ale także chrześcijańskiej wartości. Opierając się na nowoczesnej bazie dydaktycznej i efektywnej metodzie nauczania, szkoła będzie rozwijać u uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i kształtować relacje społeczne.

Diecezjalne Liceum Ogólnokształcące zaprasza w swoje progi nie tylko młodzież z Raciborza, ale również z miast i wiosek rejonu Głubczyc, Kietrza, Kędzierzyna-Koźla, Kuźni Raciborskiej. Młodych ludzi, którzy chcieliby kształcić się w nowej szkole, i ich rodziców zapraszamy do kancelarii parafii św. Mikołaja w Raciborzu. Od 12 marca każdego dnia w godzinach kancelaryjnych oraz w każdy piątek od 14.00 do 17.00 będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia do szkoły.

- Zawierzając Bożej Opatrzności dzieło tworzenia nowej katolickiej placówki dydaktyczno-wychowawczej, z serca błogosławię wszystkim angażowanym w to dzieło - czytamy w liście bpa Andrzeja Czai.

Szczegółowe informacje na stronie Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu - www.dloraciborz.pl