Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Konferencja synod 2 semestr 2022Książka „Możliwości wychowawcze Szkolnych Kół Caritas. Studium katechetyczno-pastoralne” poświęcona została zagadnieniu wolontariatu realizowanego w ramach Szkolnych Kół Caritas, a więc urzeczywistnianego przez młodych ludzi skupionych w grupach szkolnych i działających z mandatu organizacji charytatywnej Kościoła katolickiego w Polsce. Tematyka wynika nie tylko z potrzeby pedagogicznej, ale i katechetyczno-pastoralnej refleksji nad możliwościami wychowawczymi wolontariatu chrześcijańskiego. To przede wszystkim owoc ponad dziesięcioletniego doświadczenia pracy ze Szkolnymi Kołami Caritas.

Celem badań, których rezultaty zaprezentowane zostały w książce, była naukowa refleksja nad możliwościami wychowawczymi młodzieżowych Caritas, które stanowią ewenement w skali światowej.

Głównym problemem pracy było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jakie oddziaływania i możliwości wychowawcze zawarte są w działalności Szkolnych Kół Caritas? A co za tym idzie w jakim stopniu młodzieżowe Caritas są odpowiednim narzędziem, które służy jako pomoc w wychowaniu i rozwijaniu młodego pokolenia Polaków? Jaki potencjał kryje w sobie ta forma aktywności wolontariackiej? Jakie w końcu możliwości, szanse i perspektywy dla ludzi dorastających oraz ich wychowawców daje zaangażowanie w prace chrześcijańskiego wolontariatu Caritas?
Problem badawczy zatem mieści się w obszarze niezwykle istotnych zagadnień teologicznych i społecznych. Przeprowadzone analizy poszerzają wiedzę o możliwości wychowawcze SKC, stając się niezwykle cenne w ogólnej debacie dotyczącej misji wychowawczej współczesnej szkoły.
Książkę można potraktować, jako doskonały przewodnik wychowawczy nie tylko dla Opiekunów SKC, ale i katechetów, nauczycieli, księży, dyrektorów szkół oraz diecezjalnych Caritas. Ponadto dla rodziców, którzy poszukują dla swych pociech właściwego miejsca wzrastania i wychowania.

Szczegółowe informacje: Iza Sonka