Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

zak foto 2021

W dniu 19 października 2022 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2023 pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, do którego zgłoszonych zostało 131 szkół podstawowych z naszej diecezji.
W ramach konkursu ponad 1220 uczestników rozwiązywało test, na który składało się 40 pytań. Uczniowie, adekwatnie do grupy wiekowej, otrzymali test o innym stopniu trudności.

W każdej grupie wiekowej uczestnicy mogli zdobyć maksymalnie 51 punktów (100%). Natomiast minimalna ilość punktów kwalifikująca do kolejnego etapu w obydwu grupach wynosiła 38 punktów (75%). Biorąc pod uwagę niniejsze wytyczne, do etapu rejonowego zakwalifikowało się 128 uczniów z klas IV-VI oraz 82 uczestników z klas VII-VIII – zobacz listy:
• kl. IV-VI pdf icon
• kl. VII-VIII pdf icon
Opublikowanie niniejszych list jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego. Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu, składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy odbędzie się 11 stycznia 2023 roku. Szczegóły co do miejsc, w których przeprowadzony zostanie etap rejonowy zostaną opublikowane do końca listopada br. Prosimy o śledzenie tej informacji na stronie Wydziału Katechetycznego. Ponadto zostanie ona przesłana drogą mailową katechetom zgłaszającym szkołę do konkursu.