Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

final olimpiada 7 04 2022 25W ramach projektu Etyka i „fair play” na boisku, w wychowaniu i w życiu realizowanego przez Fundację Jakuba Błaszczykowskiego „LUDZKI GEST” ze środków Programu wsparcia Edukacji Ministerstwa Edukacji i Nauki powstał program wychowawczy o „fair play” w szkole? Ale jak?

Wszystkie scenariusze zaprojektowano w oparciu o metody aktywizujące oparte na osobistym zaangażowaniu uczniów. Ich wykorzystanie pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw, uczenie się rozwiązywania problemów i weryfikacji posiadanej wiedzy, zdobywania umiejętność argumentowania. Bardzo ważnym elementem wychowawczym jest zastosowana w scenariuszach praca w grupach która wiąże się z możliwościami pełniejszego wykorzystania wszystkich kanałów komunikacji (aktywnego słuchania, mówienia „od siebie do innych”) oraz tworzenia środowiska sprzyjającego kształtowaniu się tzw. umiejętności kluczowych, a więc współpracy, negocjowania, dyskutowania, kierowania pracą innych i poddawania się kierownictwu. W każdym scenariuszu zastosowano również elementy technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Scenariusz: O fair play w szkole? Ale jak? pdf icon


Scenariusz: Idee olimpizmu i „fair play ”wyzwanie, konieczność czy archaiczne zasady? pdf icon


Scenariusz: Dozwolony doping czyli o kibicowaniu pdf icon


Scenariusz: Ludzie „fair play" pdf icon


Scenariusz: Czy porażka jest zawsze porażką czyli jak zrobić lemoniadę z cytryny? pdf icon


Scenariusz: Kiedy zwycięstwo ma smak zwycięstwa? pdf icon


Scenariusz: Rywalizacja czy współpraca? pdf icon


Scenariusz: Pokonać samego siebie pdf icon


Scenariusz: Budujemy nasz kodeks „fair play" pdf icon