Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

diecezjalny konkurs poezji 2021

Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2022 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz ze Szkołą Podstawową nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu i Raciborskim Centrum Kultury. Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu. Poniżej możesz zapoznać się z regulaminem konkursu oraz zgłosić swój udział przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

warsztatREGULAMIN KONKURSU

 

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2022 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz ze Szkołą Podstawową nr 18 im. Książąt Raciborskich w Raciborzu i Raciborskim Centrum Kultury.
2. Cele konkursu:
- zainteresowanie dzieci i młodzieży poezją religijną i metafizyczną,
- prezentacja poezji religijnej i metafizycznej szerszemu kręgowi odbiorców,
- kształtowanie wyobraźni poetyckiej,
- nauka zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży,
- promowanie talentów oraz rozwój kulturalny i duchowy młodych ludzi.
3. Konkurs przeprowadzony jest w następujących kategoriach:
A – przedszkola,
B – szkoły podstawowe kl. I-IV,
C – szkoły podstawowe kl. V-VIII,
D – szkoły ponadpodstawowe.
4. Zgłoszenie szkoły do konkursu odbywa się poprzez wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego do 30 września 2021 r.

5. Etap szkolny:

- w każdej szkole zaleca się przeprowadzanie etapu szkolnego konkursu w celu wyłonienia trzech zwycięzców w ramach każdej kategorii,
- Komisja Szkolna powinna się składać z 3 osób (w tym katecheta i nauczyciel języka polskiego),
- do etapu rejonowego przechodzą 3 najlepsze osoby ze szkoły w ramach każdej kategorii (nie wyłania się miejsc ex aequo),
- Komisja Szkolna wraz z protokołem z etapu szkolnego przesyła Organizatorowi (na adres mailowy podany w p. 14 Regulaminu) wypełniony i podpisany skan „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku” (Załącznik nr 1) uczestników konkursu zakwalifikowanych do etapu rejonowego do 7 dni od daty przeprowadzenia danego etapu; w przypadku braku w/w Oświadczenia uczestnik nie będzie dopuszczony do kolejnego etapu konkursu.

6. Etap rejonowy:

- odbywa się w miejscach wyznaczonych przez Organizatora konkursu z uwzględnieniem liczby osób zakwalifikowanych do etapu rejonowego,
- w skład Komisji Rejonowej w każdym rejonie wchodzą co najmniej 4 osoby; w skład komisji nie może wchodzić nauczyciel, który przygotowywał uczestnika konkursu; skład jury etapu rejonowego w poszczególnych rejonach konsultowany jest z Organizatorem konkursu przez wyznaczonego koordynatora etapu rejonowego,
- do finału awansuje trzech zwycięzców w każdej kategorii z każdego rejonu (Komisja Rejonowa może przyznawać miejsca ex aequo)
- koordynatorzy rejonowi sporządzają protokół etapu rejonowego i przesyłają Organizatorowi konkursu do 7 dni od daty przeprowadzenia danego etapu.

7. Etap finałowy:

- odbywa się w ramach gali w Raciborskim Centrum Kultury
- Organizator konkursu wyznacza Komisję etapu finałowego
- Komisja wyłania po trzech laureatów w każdej kategorii.
8. Zwycięzcy Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Metafizycznej „Skarb słowa” 2022 wystąpią podczas uroczystej gali wręczenia nagród podsumowującej konkursy diecezjalne przeprowadzone w roku szkolnym 2021/22.
9. Na każdym etapie konkursu zaleca się uczestnikowi galowy strój.
10. W ocenie recytacji Komisja konkursowa uwzględnia (dot. każdego etapu):
a) dykcję,
b) dobór repertuaru,
c) charakter utworu,
d) interpretację utworu,
e) ogólne wrażenie artystyczne.
11. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

12. Terminy:

a) etap szkolny: do 30 listopada 2021 r.
b) etap rejonowy: do 31 marca 2022 r.
c) etap finałowy: 6 czerwca 2022 r. finał o godz. 10.00 w Raciborskim Centrum Kultury
13. Interpretacja Regulaminu jest zastrzeżona dla Organizatora konkursu.
14. Kontakt w sprawie konkursu: ks. Artur Juzwa, tel. 691 228 948, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku pdf icon

formularzZGŁOSZENIA NA KONKURS

Zgodnie z regulaminem zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się przez wypełnienie tego formularza zgłoszeniowego (zapisy zgodnie z regulaminem były możliwe do 30 września br.)

Zgłoszenie udziału w konkursie odbywa się tylko drogą elektroniczną. Zgłoszeń można dokonywać do 30 września 2021 r. w następujący sposób:
1. należy kliknąć w poniższy link
2. wybrać i zaznaczyć właściwy konkurs
3. wypełnić poszczególne pola formularza
4. po wypełnieniu kliknąć na dole formularza w ikonkę „PRZEŚLIJ”
5. po przejściu tych kroków pojawi się informacja, że szkoła została zgłoszona do udziału w wybranym konkursie.