Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

otk 09 03 2022 6W czwartek, 12 stycznia 2023 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, odbył się diecezjalny etap XXXIII Olimpiady Teologii Katolickiej Pelplin 2023 "Bóg jest Miłością objawioną w Słowie". Spotkanie rozpoczął wicedyrektor Wydziału Katechetycznego, Piotr Dobrowolski, który pogratulował Młodzieży zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego olimpiady, "która jest nie tylko zdobywaniem wiedzy, ale również dawaniem świadectwa wiary. Znakiem czasu jest również to, że pytania właśnie podczas etapu diecezjalnego dotyczyły nauczania papieża Benedykta XVI" - podkreślił.

W etapie diecezjalnym Olimpiady udział wzięło 34 uczniów szkół ponadpodstawowych diecezji opolskiej, którzy w listopadzie pomyślnie przeszli eliminacje szkolne.

etap szkolny otk 2021W dniu 17 listopada 2022 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Teologii Katolickiej Pelplin 2023. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: "Bóg jest Miłością objawioną w Słowie".

Wszystkim, którzy uczestniczyli w etapie szkolnym olimpiady (137 Uczniów) składamy podziękowania za udział, natomiast uczniom, którzy zdobyli liczbę punktów promującą ich do etapu diecezjalnego składamy serdeczne gratulacje!

konkurs otk plock 2021Organizatorem kolejnej edycji ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej. Tegoroczna olimpiada będzie przebiegała pod hasłem: "Bóg jest Miłością objawioną w Słowie". Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Zgodnie z § 7 pkt 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.