Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

artystyczny 2022

W dniu 27 lutego 2023 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2023, który odbywał się pod hasłem „Kościół w służbie pokoju”. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęły 373 prace plastyczne.
Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: mgr Ewa Balas i mgr Janusz Matlok – plastycy Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu oraz mgr Agnieszka Węsiora – pracownik Kurii, oceniła nadesłane prace plastyczne.
Zasadnicze kryteria, jakimi jury kierowało się przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu wykazali się ogromną pomysłowością i podeszli do tematu bardzo różnorodnie, a większość prac cechował duży wkład pracy własnej.

Po długich obradach Komisja przyznała 12 nagród i 12 wyróżnień. Ponadto, biorąc pod uwagę technikę zastosowaną do wykonania pracy plastycznej Komisja przyznała dodatkowo 6 wyróżnień specjalnych.
Zob. listę laureatów pdf icon


Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2023 składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w wykonanie prac i życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego. W sposób szczególny gratulujemy tegorocznym Laureatom – uczniom nagrodzonym i wyróżnionym. Co do sposobu wręczenia dyplomów, nagród i podziękowań powiadomimy w oddzielnym komunikacie, który pojawi się na stronie Wydziału Katechetycznego pod koniec kwietnia 2023, ponadto do Katechetów-Opiekunów zostaną wysłane stosowne maile zawierające informacje dotyczące gali.

Listy uczniów biorących udział w finale Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2023:
- szkoły podstawowe kl. I-IV pdf icon- szkoły podstawowe kl. V-VIII pdf icon- szkoły ponadpodstawowe pdf icon- szkoły specjalne pdf icon