Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

Poniżej zamieszczamy dane o numerach programów i numerach podręczników dla wszystkich poziomów edukacyjnych, które obowiązywać będą w Diecezji Opolskiej w roku szkolnym 2023/24.
Zobacz podręczniki obowiązujące w Diecezji Opolskiej w roku szkolnym 2023/2024  pdf icon

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/22 w naszej diecezji rozpoczęło się wdrażanie Nowej podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. W tym roku w klasach I i V szkoły podstawowej.  Nowe diecezjalne podręczniki, z którymi już Państwo pracują, napisane zostały w oparciu o autorskie programu zgodne z nową podstawą programową, których autorami są katecheci – księża i świeccy – naszej diecezji. Program nauczania to naukowy i praktyczny opis konkretnych działań, które prowadzą do postępów w rozwoju uczniów.

podrecznik laptopW związku z pracą wielu szkół w trybie zdalnym bądź hybrydowym udostępniamy fragmenty nowych podręczników do klasy I i V w formatach pdf. Jednocześnie przypominamy, że podręczniki do pozostałych klas (wg starej podstawy programowej) są dostępne na stronie Wydziału Katechetycznego.

Podręczniki do pobrania - link.

program nauczania 2021Poniżej zamieszczamy program do nauczania religii dla klas IV-VI szkoły podstawowej „Zbawieni w Jezusie Chrystusie” Nr WK/4-6/2014 oraz rogram do nauczania religii dla klas VII-VIII szkoły podstawowej "Krocząc drogą Jezusa Chrystusa" Nr WK/7-8/2017.

Program nauczania religii dla klas IV - VIII  pdf icon

Program Zbawieni w Jezusie Chrystusie dla kl. IV – VI  oraz Krocząc drogą Jezusa Chrystusa dla kl. VII – VIII ma spójną, uporządkowaną strukturę, która w poszczególnych latach koncentruje się na określonych zagadnieniach. Jednocześnie w sposób ciągły i systematyczny poszerza i utrwala już posiadaną przez uczniów wiedzę. Umożliwia młodym chrześcijanom z roku na rok coraz bardziej odpowiedzialne i dojrzałe udzielanie odpowiedzi na wezwanie Chrystusa  zapraszającego ich do wspólnego podążania drogą prowadzącą do zbawienia. Oparty jest na schemacie spirali, która zatacza coraz szersze kręgi.