Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl
spotkanie formacyjne 2018Gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał… (1 Kor 13,3)
W dniu 16 listopada br. w Kędzierzynie-Koźlu oraz w dniu 23 listopada br. w Opolu, zorganizowane zostały spotkania dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas (SKC), katechetów i nauczycieli zainteresowanych założeniem SKC. W obydwu wydarzeniach uczestniczyło 21 osób. Spotkanie przebiegło w twórczej atmosferze, przy kawie i kołaczu. Tematem wiodącym był warsztat: „Podstawy prawne działania wolontariatu w szkole. Instytucje i organizacje wspierające wolontariat.” Przedstawione zostały pomysły i propozycje działań Szkolnych Kół Caritas.
Opiekunowie podzielili się swoimi doświadczeniami. Obecny na spotkaniach dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej ks. Arnold Drechsler zaapelował do zgromadzonych, aby pomagali dzieciom i ludziom młodym rozpoznawać miłosierdzie jako wartość społeczną, jako postawę, która pomaga budować wspólnoty, w których przetrwa nasze człowieczeństwo i da się żyć. Miłosierdzie nie jest epizodem w życiu Kościoła ale stałą postawą. Przywołał słowa papieża Franciszka, że miłosierdzie jest rękodziełem i dziełem serca. Wśród różnych darów Ducha Świętego jest dar uwagi. Wolontariusze SKC mogą uczyć się uważnie rozpoznawać sytuację najsłabszych, aby ich wołanie o pomoc nie trafiało w próżnię.
Dziękujemy ks. Jarosławowi Staniszewskiemu oraz ks. prał. Edwardowi Bogaczewiczowi za gościnę oraz przewodniczenie wspólnej adoracji.
mgr Agnieszka Rosół
koordynator SKC Diecezji Opolskiej.
Agnieszka Rosół, koordynator SKC Diecezji Opolskiej