Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

olimpiada podsumowanie edycja 2020Tegoroczna 7. edycja „Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie”, która odbywała się pod hasłem „Sportowiec jako wzór osobowy”, ze względu na trwającą pandemię, miała dość nietypowy przebieg, gdyż zamiast wypełniania testów uczestnicy konkursu mieli za zadanie przedstawić autorski projekt w jednej z czterech kategorii: film, esej, wywiad oraz prezentacja. W finałowych rozgrywkach uczestniczyło 63. prac uczniów reprezentujących szkoły średnie z różnych miast i miejscowości w Polsce.
Finałowa Komisja Konkursowa, w skład której wchodziły osoby znające się na sporcie (m.in. redaktorzy i dziennikarze sportowi), bardzo wysoko oceniła merytoryczną, techniczną i artystyczną stronę prac uczestników Olimpiady. Komisja zwróciła uwagę przede wszystkim na to, że wiele z nich jest niezwykle wartościowych i to pod różnymi względami. Zdaniem Komisji uczestnicy finału nie tylko chętnie korzystali z nowych mediów, ale też odważnie i w oryginalny sposób starali się ukazać zadany temat, wchodząc np. na boisko, do sal treningowych czy warsztatów, gdzie wykazywali się umiejętną pracą z kamerą i mikrofonem. Warstwę tekstową ocenianych prac cechowało bogactwo językowe i bardzo dobre przygotowanie merytoryczne. W przypadku wywiadu, wśród zastosowanych metod, można było spotkać zarówno klasyczny wywiad pogłębiony, jak i szybki. Z kolei w esejach można było dostrzec nie tylko biegłość w posługiwaniu się językiem literackim i bogactwo form językowych, ale także – co jest niezwykle cenne – umiejętność skłonienia odbiorcy do refleksji.
Ponieważ w ramach niektórych kategorii do finału wpłynęło zaledwie kilka prac, dlatego spośród 63. uczestników finału Komisja Konkursowa w sumie wyłoniła 20. laureatów. Ponadto pozostali finaliści (poza wymienioną 20. Laureatów) otrzymają nagrodę w postaci plecaka firmy Jako.

Organizatorzy postanowili nagrodzić następujących uczniów, nauczycieli i szkoły.

Nagrodzeni uczniowie pdf icon


Nagrodzeni nauczycielepdf icon


Nagrodzone szkołypdf icon

Zamieszczamy prace Laureatów z trzech zwycięskich miejsc w tegorocznej edycji konkursu. Zachęcamy do zapoznania się z najlepszymi pracami - wystarczy nacisną ikonkę w danej kategorii.

 

Miejsce

Uczeń

Nauczyciel

Szkoła

Kategoria

Nagroda

1 Anna Koj Elżbieta Kamforowska Zespół Szkół
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V
OPOLE
Wywiad wywiad Voucher do Media Markt na 2.000 zł oraz plecak firmy Jako
2 Zuzanna Kołodziejczyk Beata Siwiec I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Film film Voucher do Media Markt na 1.000 zł oraz plecak firmy Jako
2 Aleksandra Szulc ks. Sebastian Szajda Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
STRZELCE OPOLSKIE
Prezentacja prezentacja Voucher na meble na 1.000 zł TECHNODREW Polska oraz plecak firmy Jako
3 Joanna Kocierz   Agnieszka Zabawa Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - II Liceum Ogólnokształcące NYSA Esej esej Voucher do MediaExpert na 800 zł oraz plecak firmy Jako

 

 podziekowanie sponsorzy 2021