Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.

Godziny urzędowania: w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

konferencja fair play 201712 grudnia 2017 w Auli Politechniki Opolskiej, przy ulicy Prószkowskiej 76, odbyła się Konferencja: “Fair play w sporcie, edukacji i w życiu” połączona z wręczenie nagród laureatom, nauczycielom i szkołom biorącym udział w  Olimpiadzie Wiedzy i Wartości w Sporcie – 4 edycja: piłka ręczna”.
Prelegenami konferencji byli m.in. Ks. Prof. Rajmund Porada z Uniwersytetu Opolskiego, Prof. Maciej Łuczak reprezentujący AWF w Poznaniu. Po części naukowej miał miejsce panel dyskusyjny, a po nim odbyła się gala wręczenia nagród Olmipiady Wiedzy i Wartości w Sporcie. W tegorocznym konkursie nagrodzonych zostało 60 uczniów, 30 nauczycieli, oraz 30 szkół.
Składamy serdeczne podziękowania wielu sponsorom, którzy ufundowali cenne nagrody m.in. rowery, laptop, tablety, vouchery na meble, sprzęt sportowy, projektor, telewizor czy wycieczki.