Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.

Godziny urzędowania: w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

W dniu 24 marca 2017 r. w budynku Kurii Diecezjalnej w Opolu odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Zasadniczych Szkół Zawodowych 2017, który odbywał się pod hasłem „Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich”. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, do finału zakwalifikowało się 6 uczennic z całej diecezji. One to w finale rywalizowały o zdobycie tytułu Laureata, który przysługuje uczestnikom, którzy w finałowym teście uzyskali co najmniej 85% punktów, tj. 38 punktów na 45 punktów możliwych do zdobycia.

W dniu 16 listopada 2016 r. odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Zasadniczych Szkół Zawodowych 2017.
Spośród 28 uczestników tego konkursu do finału zakwalifikowało się 6 uczniów – zobacz listę z wynikami. pdf icon 

Kwalifikację zapewniało uczestnikom zdobycie co najmniej 75% punktów, tzn. 44 punktów na 59 punktów możliwych do zdobycia.
Wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do diecezjalnego finału składamy serdeczne gratulacje i przypominamy, że finał DKWR dla ZSZ 2017 odbędzie się w piątek, 24 marca 2017 roku, w budynku Kurii Diecezjalnej w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, o godz. 11.00.

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych 2017, Temat: „Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich”
 

Temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów Zasadniczych Szkół Za-wodowych 2017 nawiązuje do tematyki roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu i bę-dzie odbywał się pod hasłem „Świadectwo – misja – Idźcie i głoście!” Warto zaznaczyć, że w roku 2016 obcho-dzimy 1050-lecie Chrztu Polski. Zaś naturalną koleją rzeczy jest to, że po przyjęciu wiary i doświadczeniu spotka-nia z Jezusem, następuje kolejny krok, czyli świadectwo i misja. Świadek to osoba, która była obecna przy jakimś wydarzeniu, mogąca o tym opowiedzieć. Świadectwo wiary mogą więc złożyć osoby, które osobiście spotkały Chrystusa, doświadczyły Jego miłości i są przekonane o Jego działaniu w ich życiu. Takimi świadkami byli na po-czątku apostołowie i uczniowie, którzy żyli w czasach Jezusa, chodzili ze swoim Mistrzem i znali Go osobiście.
W tegorocznym konkursie pragniemy więc przyjrzeć się bliżej, jak wyglądało świadectwo Apostołów i uczniów apostolskich oraz w jaki sposób rozwijała się misyjność Kościoła u jego początków. Jako źródło posłużą nam Dzieje Apostolskie. Znajdujemy tu liczne przykłady, jak w mocy Ducha Świętego przekazywane było świa-dectwo o zmartwychwstałym Chrystusie kolejnym pokoleniom. Apostoł Piotr, bracia: Jakub i Jan, diakoni: Szcze-pan i Filip, Barnaba oraz Szaweł, który po nawróceniu stał się gorliwym apostołem Jezusa, Sylas i Tymoteusz, a także małżonkowie Pryscylla i Akwila – to chrześcijanie, którzy nie tylko słowem, ale także czynami i postawą przyznawali się do wiary w Jezusa i głosili ją innym, nawet za cenę utraty własnego życia. Wpatrując się w ich przykład możemy się uczyć, jak z odwagą i przekonaniem dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie dzisiaj.