Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

final zawodowy 2018 7

 W dniu 5 kwietnia 2018 r. w budynku Kurii Diecezjalnej w Opolu odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Zawodowych (Branżowych) 2018, który w tym roku nosił „Słowo Boże – Ewangelia Św. Marka”. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego, do finału zakwalifikowało się 16 uczestników z całej diecezji. Oni to w finale rywalizowali o zdobycie tytułu laureata. Aby zostać laureatem konkursu uczestnicy musieli w finałowym teście uzyskać co najmniej 80% punktów, tj. 30 punktów na 38 punktów możliwych do zdobycia. Biorąc pod uwagę powyższe założenia, Komisja Konkursowa wyłoniła 2 laureatki:

I.    miejsce – 35 punktów: MONIKA PYTEL z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (katecheta: Edyta Bem),
II.    miejsce – 34 punkty: ANDREA KOZIOŁ z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich (katecheta: Edyta Bem).

Laureatom i finalistom DKWR dla Szkół Zawodowych (Branżowych) 2018 serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników, zaś katechetom składamy gorące podziękowanie za poświęcony czas oraz towarzyszenie uczniom w czasie przygotowań do poszczególnych etapów konkursu.
Laureatki konkursu wraz z Panią Katechetką zapraszamy na galę podsumowującą konkursy diecezjalne, gdzie zostaną wręczone nagrody, dyplomy i podziękowania. Uroczysta gala odbędzie się w czwartek 17 maja 2018 roku o godz. 11.30 w auli seminaryjnej przy ul. Drzymały 1a w Opolu.

Zobacz wyniki finału DKWR ZSZ 2018 pdf icon

ZSZ etap szkolny 2017W dniu 5 grudnia 2017 roku odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Zawodowych (Branżowych) 2018.
Spośród 35 uczestników tego konkursu do finału zakwalifikowało się 16 uczniów – zobacz wyniki. pdf icon

Zgodnie z Regulaminem do diecezjalnego finału mogło dostać się po trzech najlepszych uczniów z każdej zgłoszonej szkoły.
Wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do diecezjalnego finału składamy serdeczne gratulacje i przypominamy, że finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Zawodowych (Branżowych) 2018 odbędzie się w środę, 5 kwietnia 2018 roku, o godz. 11.00 w budynku Kurii Diecezjalnej w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 19. Prosimy wszystkich katechetów o przybycie wraz z uczestnikami na pół godziny przed rozpoczęciem finału.

 

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla Szkół Zawodowych (Szkół Branżowych) 2018

Temat: „Słowo Boże – Ewangelia Św. Marka”

To cudowne, że Bóg chciał wypowiedzieć do człowieka Słowo. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1-2). Możemy Go zrozumieć i poznawać.
Temat tegorocznego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Szkół Zawodowych (Szkół Branżowych) 2018 brzmi: „Słowo Boże – Ewangelia Św. Marka”, dlatego też naszą uwagę chcemy koncentrować na postaci Jezusa Chrystusa, Jego życiu i działalności. Korzystać będziemy z relacji, którą przekazuje nam św. Marek. Ważne kwestie poruszane przez Marka to tematyka związana z tym, kim był Jezus i w jaki sposób należy rozumieć Jego Boskie pochodzenie, jak również, na czym polega rola ucznia jako tego, który musi „wziąć krzyż swój i naśladować Jezusa”.