Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

edmund bojanowski konkurs 2020 regulamin

Temat tegorocznego Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – dla Szkół Branżowych I Stopnia brzmi: „Bł. Edmund Bojanowski – przyjaciel Boga i człowieka”.

Bł. Edmund Bojanowski, wielki patriota, pedagog i literat, wychował się w typowo ziemiańskiej rodzinie polskiej o tradycjach patriotycznych i religijnych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie wartości religijnych, narodowych i ludzkich w podzielonej przez zaborców Ojczyźnie. Dzięki swej wrażliwości i otwartości na potrzeby człowieka, szczególnie najsłabszego i najbiedniejszego dziecka, chorego, ubogiego - potrafił je odczytać i wielkodusznie na nie odpowiadać. Podejmował różne inicjatywy, tworząc m.in. czytelnie wiejskie i ochronki. Potrafił zapalić do posługi miłości innych.

Edmund Bojanowski był człowiekiem, któremu szczególnie zależało na zapewnieniu dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju. Uważał, że najwcześniejsze lata życia człowieka mają decydujący wpływ na dalszy jego rozwój. Dbał o wychowanie patriotyczne w oparciu o zasadę: "Pierwszym zadaniem wychowania narodowego jest wprowadzić dzieci i młodzież w tradycję narodową tak głęboko, aby czuli się wszystkimi splotami z Ojczyzną zespolonymi".

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznym konkursie!