Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.

Godziny urzędowania: w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

Dnia 12 stycznia 2017 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej Lublin 2017. Tegoroczny temat olimpiady „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.
Spośród uczniów zakwalifikowanych do etapu diecezjalnego (80 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych naszej diecezji) Komisja wyłoniła 3 Osoby, które zdobyły największą ilość punktów i będą reprezentowały naszą diecezje na finale Olimpiady Teologii Katolickiej w Lublinie.
Są to:
1. Tomasz Kijowski, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu, (42 punkty), opiekun: Mariusz Denisiewicz.
2. Żaneta Getter, Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie (38 pkt.), opiekun: ks. Przemysław Seń.
3. Damian Baron, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III w Opolu (37 pkt.), opiekun: Małgorzata Chalińska.

Wszystkim uczestnikom etapu diecezjalnego OTK Lublin 2017, jak również opiekunom, składamy serdeczne gratulacje!
Zobacz listę z wynikami wszystkich uczestników – zobacz listę. pdf icon

W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Teologii Katolickiej Lublin 2017. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.
Z grona ponad 194 uczestników z 33 zgłoszonych szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się 80 uczniów – zobacz listę. pdf icon

Wszystkim, którzy uczestniczyli w etapie szkolnym olimpiady składamy podziękowania za udział, natomiast uczniom, którzy zdobyli liczbę punktów promującą ich do etapu rejonowego składamy serdeczne gratulacje! Opublikowanie niniejszej listy jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego.
Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy konkursu odbędzie się 12 stycznia 2017  r. o godz. 11.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul. Drzymały 1). Prosimy o wcześniejsze przybycie.

XXVII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ LUBLIN 2017, Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca.
 

Archidiecezja Lubelska ma zaszczyt organizować w roku szkolnym 2016/2017 XXVII Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca” i nawiązuje do setnej rocznicy Matki Bożej w Fatimie.

I. REGULAMIN I i II STOPNIA W DIECEZJI OPOLSKIEJ

§1. Wstęp
1. Organizatorem eliminacji I i II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej w Diecezji Opolskiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Organizator eliminacji:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Eliminacje I i II stopnia odbywają się w formie pisemnej.
4. Czas przeznaczony na odpowiedź wynosi: na etapie I - 45 min., na etapie II - 45 min.
5. W przypadku poprawienia odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidłową uczeń parafuje swoim nazwiskiem. Odpowiedź bez podpisu jest nieważna.
 
§ 2. Eliminacje I stopnia - szkolne
1. Nauczyciele religii zgłaszający udział uczniów w OTK organizują eliminacje I stopnia i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
2. Do eliminacji II stopnia (diecezjalnych) kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają w ciągu 7 dni protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do II stopnia eliminacji na adres Wydziału Katechetycznego.
 
§ 3. Eliminacje II stopnia - diecezjalne
1. Eliminacje II stopnia (diecezjalne) przeprowadzane są w Opolu.
2. Do finału ogólnopolskiego kwalifikują się trzej uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w eliminacjach II stopnia (diecezjalnych).
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc kwalifikujących do finału decyduje suma punktów z I i II stopnia eliminacji.
4. Diecezjalna Komisja Konkursowa w terminie siedmiu dni od dnia eliminacji zamieszcza wyniki na stronie: www.diecezja.opole.pl/katecheza/konkursy