Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.

Godziny urzędowania: w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

W dniu 17 marca 2017 r. na Wydziale Teologicznym UO w Opolu odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – Gimnazjalista 2017, który odbywał się pod hasłem „Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich i Listach św. Pawła”. Spośród ok. 990. uczniów z klas gimnazjalnych, którzy rozpoczęli udział w konkursowych zmaganiach na etapie szkolnym, po przejściu etapu rejonowego, do finału zakwalifikowało się 73 uczestników z całej diecezji. Oni to w finale rywalizowali o zdobycie tytułu Laureata, który przysługuje uczniom, którzy w finałowym teście uzyskali co najmniej 85% punktów, tj. 46 punktów na 55 punktów możliwych do zdobycia.

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Opolu, Komornie, Oleśnie, Nysie i Raciborzu, odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2017 pod hasłem „Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich i Listach św. Pawła”.
Spośród 132 uczestników tego etapu, Komisje rejonowe wyłoniły 73 uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału diecezjalnego. Maksymalna ilość punktów, jaka możliwa była do zdobycia w teście rejonowym, wynosiła 53. Zgodnie z regulaminem konkursu, aby dostać się do finału, uczniowie musieli uzyskać co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów, czyli 39 punktów.
Wszystkim uczniom, którzy w etapie rejonowym zdobyli 39 punktów i więcej, składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy wraz z opiekunami do udziału w diecezjalnym finale – zobacz listę. pdf icon
Etap finałowy DKWR – GIMNAZJALISTA 2017 odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku w Opolu przy ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny) o godz. 11.00.

W dniu 26 października 2016 r. w 85 szkołach gimnazjalnych naszej diecezji odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – Gimnazjalista 2017. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu uczestnicy piszący test musieli uzyskać co najmniej 44 punkty (tzn. 75% całości). Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosiła 59.

Spośród wszystkich uczestników eliminacji szkolnych do etapu rejonowego zakwalifikowało się 141 uczniów – zobacz listę. pdf icon Opublikowanie niniejszej listy jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego.
Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu DKWR Gimnazjalista 2017 składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy odbędzie się w piątek, 2 grudnia 2016 roku, o godz. 10.30.

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2017, Temat: Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich i Listach św. Pawła
 

Temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2017 nawiązuje do tematyki roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu i będzie odbywał się pod hasłem „Świadectwo – misja – Idźcie i głoście!” Warto w tym miejscu przypomnieć, że w roku 2016 obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski. Zaś naturalną koleją rzeczy jest to, że po przyjęciu wiary i doświadczeniu spotkania z Jezusem, następuje kolejny krok, czyli świadectwo i misja. Świadek to osoba, która była obecna przy jakimś wydarzeniu, mogąca o tym opowiedzieć. Świadectwo wiary mogą więc złożyć osoby, które osobiście spotkały Chrystusa, doświadczyły Jego miłości i są przekonane o Jego działaniu w ich życiu. Takimi świadkami byli na początku apostołowie i uczniowie, którzy żyli w czasach Jezusa, chodzili ze swoim Mistrzem i znali Go osobiście.
W tegorocznym konkursie GIMNAZJALISTA pragniemy więc przyjrzeć się bliżej, jak wyglądało świadectwo Apostołów i uczniów apostolskich oraz w jaki sposób rozwijała się misyjność Kościoła u jego początków. Jako źródło posłużą nam Dzieje Apostolskie i wybrane Listy św. Pawła. Znajdujemy tu liczne przykłady, jak w mocy Ducha Świętego przekazywane było świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie kolejnym pokoleniom. Apostoł Piotr, bracia: Jakub i Jan, diakoni: Szczepan i Filip, Barnaba oraz Szaweł, który po nawróceniu stał się gorliwym apostołem Jezusa, Tymoteusz i Sylas, a także małżonkowie: Pryscylla i Akwila – to chrześcijanie, którzy nie tylko słowem, ale także czynami i swoją postawą przyznawali się do wiary w Jezusa i głosili ją innym, nawet za cenę utraty własnego życia. Wpatrując się w ich przykład możemy się uczyć, jak z odwagą i przekonaniem dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie dzisiaj.