Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.

Godziny urzędowania: w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

rejon gimnazjalista 2017 noweW dniu 30 listopada 2017 roku w Opolu, Komornie, Nysie, Kluczborku i Raciborzu odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Klas II i III Gimnazjum 2018.
Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test składający się z 40 pytań. Największa liczba punktów możliwa do zdobycia wynosiła 54. Do finału zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli 75%, tzn. 40 punktów i więcej - zobacz listę.
Wszystkim uczniom, którzy dostali się do finału, składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że diecezjalny finał odbędzie się 23 marca 2018 roku, o godz. 11.00, na Wydziale Teologicznym UO w Opolu przy ul. Drzymały 1A, na który zapraszamy wszystkich finalistów wraz ze swoimi katechetami. pdf icon


wyniki szk gimn 2018W dniu 25 października 2017 roku w 72 szkołach naszej diecezji odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Klas II i III Gimnazjum 2018. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu uczestnicy piszący test musieli uzyskać co najmniej 41 punktów (tzn. 75% całości), zaś maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosiła 55.
Spośród wszystkich uczestników eliminacji szkolnych do etapu rejonowego zakwalifikowało się 182 uczniów – zobacz listę.pdf icon Opublikowanie niniejszej listy jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego.
Wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu DKWR dla Klas II i III Gimnazjum 2018, składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy odbędzie się w czwartek, 30 listopada 2017 roku, o godz. 10.30.

Etap rejonowy zostanie przeprowadzony – zgodnie z podziałem uczestników na rejony zamieszonym na liście z wynikami – w następujących miejscach:

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla Klas II i III Gimnazjum 2018

Temat: „Słowo Boże i dziedzictwo ojców – Opolska Katedra”

Nasza wiara wyrasta z Pisma Świętego i Tradycji Kościoła. Kluczową rolę w procesie jej przekazywania odgrywają pokolenia naszych przodków. Oni to przez stulecia troszczyli się, by wiara którą przyjęli, coraz głębiej zapuszczała swoje korzenie, była przekazywana następnym pokoleniom oraz znajdowała swój wyraz w modlitwie i w codziennym życiu.
Szczególnym jej wyrazem są kościoły i kaplice, które powstały po to, by wiara mogła być praktykowana i rozwijana. W miastach i miejscowościach naszej diecezji możemy znaleźć wiele różnorodnych świątyń. Jedne zbudowane są z kamienia, inne z cegieł, jeszcze inne są drewniane. Jedne są bardzo okazałe, inne skromne. Jest jednak w naszej diecezji jeden szczególny kościół, który pozostawili nam nasi ojcowie. To stojąca dziś w centrum Opola katedra.
Opolska Katedra to nie tylko okazała budowla, której wieże górują nad całym miastem, ale to przede wszystkim miejsce modlitwy oraz symbol – jak pisał już św. Cyprian – „autorytetu biskupiego i jedności całego Kościoła lokalnego”.
W tegorocznym konkursie będziemy więc koncertować naszą uwagę, z jednej strony, na Jezusie Chrystusie, Jego życiu i działalności, w relacji św. Marka, z drugiej zaś, na historii i dziejach kościoła katedralnego w Opolu. Bo, podobnie jak Jezus stoi w centrum naszej wiary, tak Opolska Katedra stanowi serce naszej diecezji.