Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

 

 

 

 

podsumowanie artystyczny 2021

W dniu 24 lutego 2021 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2021. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęły 152 prace, w tym 149 prac plastycznych oraz 3 fotografie.

Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: dr Halina Fleger, Krzysztof Postępski, dr Beata Balicka-Błagitka oraz Anna Świtała, oceniła prace w następujących kategoriach:
1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-IV, szkoła podstawowa kl. V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, szkoła specjalna,
2.    fotografia: szkoła ponadpodstawowa.

Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu potraktowali temat bardzo różnorodnie. Większość nadesłanych prac cechował duży wkład pracy własnej i ciekawe podejście do tematu. Po długich obradach Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznała 10 nagród i 18 wyróżnień. Ponadto, ze względu na zastosowaną technikę Komisja zdecydowała, by przyznać dodatkowo 9 wyróżnień specjalnych. W tym roku w kategorii fotografia żadna z prac nie otrzymała nagrody/wyróżnienia – zob. listę laureatów pdf icon

Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2021 składamy serdeczne podziękowania za trud włożony w wykonanie prac i życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego. W sposób szczególny gratulujemy tegorocznym Laureatom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego. Co do sposobu wręczenia dyplomów, nagród i podziękowań powiadomimy w oddzielnym komunikacie, który pojawi się na stronie katechetycznej pod koniec kwietnia 2021, ponadto do Katechetów-Opiekunów zostaną także wysłane stosowne maile.

Listy uczniów biorących udział w finale konkursu artystycznego:
- szkoły podstawowe kl. I-IV pdf icon- szkoły podstawowe kl. V-VIII pdf icon- szkoły ponadpodstawowe pdf icon- szkoły specjalne pdf icon