Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

artystyczny 2020 wyniki

W dniu 26 lutego 2020 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2020. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Św. Jan Paweł II – pasterz i przyjaciel młodych”. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku konkurs cieszył się ogromną popularnością.

Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęły 484 prac, w tym 481 prac plastycznych oraz 3 fotografie. Jedna spośród nadesłanych prac nie spełniała wymogów regulaminu i nie została oceniona.

Diecezjalna Komisja Konkursowa

Zgodnie z regulaminem, Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: ks. Zbigniew Bienkiewicz, p. Beata Balicka-Błagitka oraz p. Karolina Fromont, oceniła prace w następujących kategoriach:

1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-IV, szkoła podstawowa kl. V-VIII, szkoła ponadpodstawowa, szkoła specjalna,
2.    fotografia: szkoła ponadpodstawowa.
Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu potraktowali temat bardzo różnorodnie. Większość nadesłanych prac cechował duży wkład pracy własnej i ciekawe podejście do tematu. Po długich obradach Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznała 12 nagród i 18 wyróżnień. Ze względu na specyfikę zastosowanej techniki Komisja przyznała dodatkowo 5 wyróżnień specjalnych – lista laureatów pdf icon

Gala podsumowująca

Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2020 składamy gorące podziękowania za trud włożony w wykonanie prac plastycznych i fotografii, a także życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego. W sposób szczególny gratulujemy uczniom nagrodzonym i wyróżnionym, i zapraszamy, wraz z opiekunami, na uroczystą galę podsumowującą diecezjalne konkursy, która odbędzie się w czwartek 28 maja 2020 roku w auli seminaryjnej w Opolu, gdzie wręczone zostaną narody, dyplomy i podziękowania.
Przypominamy, że podstawą do przybycia na galę (nauczyciela wraz z uczniem-laureatem) jest zamieszczona wyżej lista laureatów (nie wysyłamy oddzielnych zaproszeń do szkoły).

Lista uczniów biorących udział w finale konkursu artystycznego:


- szkoły podstawowe kl. I-IV pdf icon
- szkoły podstawowe kl. V-VIII pdf icon
- szkoły ponadpodstawowe pdf icon
- szkoły specjalne pdf icon