Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

artystyczny 2019

W dniu 15 lutego 2019 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2019. Tegoroczna edycja nosiła tytuł: „Św. Anna patronką wychowania i życia rodzinnego w naszej diecezji”. Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku konkurs cieszył się ogromną popularnością. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęły 382 prace, w tym 374 prace plastyczne oraz 8 fotografii. Dwie spośród nadesłanych prac nie spełniały wymogów regulaminu, a co za tym idzie, nie zostały ocenione.
Zgodnie z regulaminem, Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: ks. dr hab. Piotr Maniurka prof. UO, mgr Agnieszka Węsiora oraz mgr Karolina Fromont, oceniła prace w następujących kategoriach:
1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-IV, szkoła podstawowa kl. V-VIII, kl. III gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła specjalna,
2.    fotografia: kl. III gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.
Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania, pomysłowość w podejściu do tematu, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki.

 

Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu potraktowali temat bardzo różnorodnie. Większość nadesłanych prac cechował duży wkład pracy własnej i ciekawe podejście do tematu. Po długich obradach Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznała 18 nagród i 27 wyróżnień. Ze względu na specyfikę zastosowanej techniki Komisja przyznała dodatkowo 5 wyróżnień specjalnych – lista nagrodzonych pdf icon


Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2019 składamy gorące podziękowania za trud włożony w wykonanie prac plastycznych i fotografii, a także życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego. W sposób szczególny gratulujemy uczniom nagrodzonym i wyróżnionym, i zapraszamy ich, wraz z opiekunami, na uroczystą galę podsumowującą diecezjalne konkursy, gdzie wręczone zostaną narody, dyplomy i podziękowania. Uroczysta gala odbędzie się w czwartek, 23 maja 2019 roku o godz. 11.00, w auli seminaryjnej przy ul. Drzymały 1a w Opolu.

Lista uczestników biorących udział w finale konkursu artystycznego:
- szkoły podstawowe kl. I-IV pdf icon
- szkoły podstawowe kl. V-VIII pdf icon
- gimnazjum kl. III pdf icon
- szkoły ponadgimnazjalne pdf icon
- szkoły specjalne pdf icon