Wydział Katechetyczny

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu tworzą Osoby, które wspomagają Księdza Biskupa w organizacji katechezy. Zadaniem jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży, współpraca z placówkami oświatowymi i rządowymi nadzorującymi oświatę oraz duszpasterstwo nauczycieli.

Godziny urzędowania: w dni powszednie (poniedziałek–piątek): 9.00-13-00 i 14.00-16.00.

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 137
katecheta@diecezja.opole.pl

karolina karol czestochowaZapraszamy serdecznie do skorzystania z oferty pana Karola i pani Karoliny Fromont, pracowników Wydziału Katechetycznego. W tym roku proponują cztery rodzaje programów: rekolekcje szkolne, spotkania ewangelizacyjne, spotkania tematyczne (na różne tematy życia chrześcijańskiego, relacji damsko-męskich, życia misyjnego itd.), oraz spotkania na temat kultur różnych narodów. Poza rekolekcjami, reszta programów może odbywać sie w ramach jedostek lekcyjnych. Spotkania mogą odbywać się w języku polskim lub angielskim. Przypomnijmy, że Karolina i Karol Fromont jako małżeństwo 11 lat służyli  na misjach w Azji, Europie i Ameryce Pólnocnej, głosząc Ewangelię wszędzie gdzie zostali posłani. Po powrocie do Polski prowadzili szereg rekolekcji dla różnych grup wiekowych: dorosłych, młodzieży i dzieci, oraz warsztaty ewangelizacyjne.
Dokładny plan proponowanych programów można pobrać tutaj pdf icon

Szczegółowe informacje znajduja się równiez na naszej stronie.

biblia1Opis

Karolina i Karol Fromont jako małżeństwo 11 lat służyli  na misjach w Azji, Europie i Ameryce Pólnocnej, głosząc Ewangelię wszędzie gdzie zostali posłani. Po powrocie do Polski prowadzili szereg rekolekcji dla różnych grup wiekowych: dorosłych, młodzieży i dzieci, oraz warsztaty ewangelizacyjne. Aktualnie pracują w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Prowadzą rekolekcje w parafiach i szkołach, spotkania dla różnych grup, oraz warsztaty, między innymi z zakresu nowych form w głoszeniu Ewangelii, korzystania z "języka" naszego pokolenia jakim jest film, rozwijania talentów, kerygmatu.
Poniżej można pobrać propozycje programów dla szkół i parafii.

biblia2To wspólnota katolicka wiernych, którzy oddali swoje życie Jezusowi i pragną wspólnie wielbić Boga na modlitwie oraz nabywać odwagi i doświadczenia w dzieleniu się Bożą Obecnością w ich życiu z każdą napotkaną osobą.
Spotykamy się w każdy wtorek o 19.15 w Domu Katechetycznym Katedry Opolskiej, na modlitwie wspólnotowej a następnie w małych grupkach formacyjnych, gdzie dzielimy się naszą drogą wiary w oparciu o zeszyty z rozważaniami biblijnymi. W każdy trzeci wtorek miesiąca adorujemy Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie o 19.30 w parafii św. Sebastiana, po czym uczestniczymy w Eucharystii.