Logowanie

77 44 32 133
77 44 32 103
77 44 32 105
katecheta@diecezja.opole.pl

podrecznik newsW związku z przedłużającymi się pracami nad nowym podręcznikiem do klasy I szkoły podstawowej podjęta została ostateczna decyzja o pozostawieniu w roku szk. 2019/2020 starego podręcznika pt.: „Jesteśmy dziećmi Boga” (red. ks. Marcin Wilczek; autorzy: Maria Baron, Edyta Bem).
Wszystkich katechetów, którzy na przełomie maja/czerwca złożyli w swoich szkołach deklaracje o wprowadzeniu nowego podręcznika do religii dla klas I, prosimy o złożenie pisemnej korekty (aneksu), że obowiązywał będzie dotychczasowy podręcznik „Jesteśmy dziećmi Boga”.
Jednocześnie informujemy, że lista obowiązujących podręczników w Diecezji Opolskiej dostępna jest pod linkiem.

Przypominamy również, że zgodnie z ogólnopolskimi ustaleniami nowe podręczniki do klasy V szkoły podstawowej będą gotowe od września 2020 roku. Aktualnie trwają prace zespołu nad nowymi podręcznikami zgodnymi z nową Podstawą Programową.

Za zaistniałe trudności przepraszamy.